PUHIS’S MESSAGE

Anssi Seppälä

 

Vuosituhannen viimeisen vuosikymmenen viimeinen puolikas on käynnistynyt. APL yhdistyksen pitkässä historiassa eletään myöskin tulevaisuuden merkeissä. Itse kuulun APL:n paluumuuttajiin. Aloitin APL:n kanssa työskentelyn, niin kuin moni muukin, 1980 luvun alussa. Tehtävien mukaan on sitten välineetkin vaihtuneet, mutta nyt olen taas palannut voimallisesti APL:n pariin. Syy on yksinkertainen: APL on tehokas ohjelmointiväline, jolla tehtyjä töitä voi myös kaupallistaa. APL Windows ympäristössä on lyömätön.

APL:n etu on nyt myös se, että se on pitkän kehityskaarensa ansiosta kerännyt oheensa sellaisen työkaluarsenaalin, ettei toista löydy. Tulkeissa on runsaasti käteviä piirteitä, joiden saamista muualla odotellaan ja odotellaan.

Yrityksissä, tehtaissa ja hallinnossa kamppaillaan jatkuvasti entisten ja uusien hankalien ongelmien kanssa. Ongelmien, joita ei kadunmiehen surffailulla voi ratkaista. Tarvitaan ammattilaista ja ongelmien ratkojaa, joka panee hommat hoitumaan. Ongelmien ja niitä ratkovien on vain löydettävä toisensa. Jokainen APListi tietää, että työt voi tehdä millä hyvänsä, ongelman ratkaisukyky merkitsee ja hyvät työkalut vain tekevät työn nopeammaksi.

 

APL osaajien verkostossa eri toimialojen tuntemus ja ongelmien ratkaisu on tunnusomaista. Yhteistyössä APL käyttäjät löytävä toistensa kautta uusia yhteyksiä eri toimialojen välillä. Tällainen keskustelu on jännittävää ja opettavaista. Lisäksi se on hyödyllistä.

 

Tietotekniikassa ollaan nyt vaiheessa jossa pääosa uudesta sovelluskehityksessä ja ohjelmistotuotteissa perustuu Windows - ympäristöön. Microsoft kykenee jatkuvasti panostamaan huomattavia summia Windowsin kehittämiseen ja tarjoamaan lähes ilmaiseksi kaikki tarvittavat perustyökalut Office paketissaan kuten esimerkiksi Excel- taulukkolaskennan. APL:n markkinat ovat supistuneet juuri sen takia, että taulukkolaskimilla voidaan tehdä niin paljon asioita. APL kuitenkin perustuu niin vahvaan tietotekniikan näkemykseen, että se löytää markkinansa uudelleen tekemässä niitä asioita, jotka tällaisilta "joka pojan" välineiltä jää kuitenkin tekemättä.

 

Omalla työpaikallani VTT Energiassa tehtiin kesällä onnistunut projekti eräälle asiakkaalle: Projektissa tehtiin sähkötariffeja vertaileva sovellus. Asiakas ylläpitää kaikki lähtötiedot Excel- taulukossa, josta APL hakee lähtötiedot, tekee melko monimutkaiset laskelmat ja palauttaa tulokset takaisin Excel- taulukkoon. Tiedonvälitys APL:n ja Excelin välillä tapahtuu DDE:n kautta. Ratkaisu on toiminut hyvin.

 

Toinen tärkeä kokemus projektista oli se, että suuren osan työstä teki kesäharjoittelija kolmen kuukauden aikana, jolloin hän tutustui ensi kerran APL:ään, opiskeli perusasiat ja teki osan tarvittavasta ohjelmakoodista yhdessä kokeneen APL- ohjelmoijan kanssa. Tämän kokemuksen perusteella voimme jälleen todeta, että APL:n käytön oppii oppiva ihminen siinä missä minkä tahansa muunkin työkalun.

 

APL-yhdistyksen päätavoite tulee olemaan APL kielen esiintuominen standardityökaluja voimakkaampana taulukko-orientoituneena ratkaisijana ja sovelluskehittimenä, jolla tehtyjä sovelluksia voi jakaa run-time versioina maksutta samoin kuin muidenkin ohjelmakehittimien (C, Fortran, Visual Basic ).

 

APL yhteisössä koetaan monia kohtaloita. Pankeissa menee muuallakin huonosti, ei vain Suomessa, mutta toisaalla monet erikoistuneet APL-firmat ovat menestyneet. Isot hallinto-organisaatiot, jotka ovat olleet APL:n käyttäjiä jo kauan, kutistuvat mikä samalla vähentää myös APL käyttäjien määrää. Samalla APL:llä on tehty runsaasti valmiita sovelluksia, jotka tuottavat tekijöilleen hyvän toimeentulon. Näiden sovelluskehittäjien piiri on pienempi, mutta sitäkin tiiviimmin se pitää ja muodostaa hyvän verkoston osaajille.

 

Oma toiveeni on, että APL yhdistys ja APListien yhteisö voisi jotenkin viestiä ulospäin tästä hyvästä verkostosta, jotta jatkossakin saisimme mukaan uutta ja innovatiivista väkeä.

 

Alan viimeisin trendi on internet ja sovellusten verkottuminen, joka tekee kuitenkin sen, että sovelluksilta odotetaan piirteitä, joita ei oikeastaan ohjelmoinniksi perinteisessä mielessä enää ole helppo käsittää.

 

APL on tiedon käsittelykieli, joka on erikoistunut vektorien, matriisien ja useampiulotteisten tietokokonaisuuksien hallintaan. Tieto on APL-tulkin välityksellä talletettuna tietokoneen muistiin. Nyt kun verkottuminen on kova sana ja useassa tietokoneessa toimiva sovellus päivän hitti, niin mitä ajattelisitte APL-matriisista, jonka alkiot ovat eri tietokoneissa? Ilahduttavaa on se, että kaikilla keskeisillä APL-tuotteilla on nyt saatavissa rajapinta internetiin tai intranetiin.

 

APL on juuri oikealla paikallaan silloin kun se voi liittyä kaikkeen tietoon ja tarjota tehokkaan käsittelytyökalun. Tarvitaan siis muutakin kuin APL-kieltä, jonka päälle APL liittyy. Tästä tietysti seuraa se, ettei APL ole pääosassa, mutta sittenkin erittäin tärkeässä sivuosassa varsinkin kun kaikki pääosat tuntuvat ajautuvan Microsoftin käsiin. Tämä tuntuu jopa tällä hetkellä olevan se salainen ase, jolla APL pärjää jatkossakin, koska sitä ei kaiken maailman pääomapiirit ja voitontavoittelijat ole pilaamassa. APL:n markkinat ovat sopivat asiantuntijavetoiseen businekseen.

 

APL97-konferenssi Torontossa onnistui vakuuttamaan taas kerran, että hyvässä seurassa ollaan. Menestystä on ollut kaikilla tahoilla. Toki tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että hyvillä kavereilla on aina töitä, mutta myöskin sen, että APL on laajan busineksen ydintyökalu.