Suomen APL-yhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 2010

Hallitus:

Kimmo Linna                                puheenjohtaja

Esa Lippu                                       sihteeri

Jouko Kangasniemi

Veli-Matti Jantunen

Göran Koreneff

Arto Juvonen

Antti Korpela

Olli Paavola

Juha Sundström

Reima Naumanen

 

Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistui APL- uutisten toimituksesta vastaava Kimmo Kekäläinen sekä rahastonhoitaja Anssi Seppälä.

 

Toiminta:

 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 15.4.2010 ja syyskokous 27.10.2010. Vuoden 2010 aikana yhdistyksen hallitus kokoontui kolme kertaa. APL-uutiset ilmestyivät vuoden aikana kerran.

 

Yhdistyksen vuotuinen päätapahtuma kaksipäiväinen metsäseminaari järjestettiin toukokuun puolessavälissä Haikon kartanossa Porvoossa. Seminaariin osallistui 22 henkilöä. Kotimaisten esiintyjien lisäksi kuultiin esitelmiä Kx Systemsiltä ja Dyalogilta. Seminaarin toinen iltapäivä oli varattu Microsoftin ajankohtaisille asioille. Aiheina olivat mm. Windows 7, Biztalk Server ja pilvipalvelut.

 

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Työ- ja elinkeinoministeriössä. Syyskokouksen yhteydessä järjestettiin maksuton APL-iltapäivä. Iltapäivässä Dyalog esitteli tulkin uuden suomalaisen jälleenmyyjän Software Explosionin. John Daintree Dyalogilta esitteli tulkin uutuuksia ja uusia työn alla olevia kehityskohteita. Syyskokouksen päätteeksi pidettiin yhdistyksen pikkujoulut.

 

Berliinissä järjestettiin syyskuun puolessa välissä APL- tulkkivalmistajien yhteinen käyttäjätapahtuma. APL- yhdistys koordinoi tapahtuman matkajärjestelyjä. Suomesta seminaariin osallistui edustava joukko APL- osaajia.

 

Olli Paavola jatkoi yhdistyksen WWW- sivujen ylläpitäjänä. Yhdistyksen tiedotustoiminta onkin siirtynyt enenemässä määrin WWW–sivuille ja suoriin email viesteihin.

 

 

Juha Sundström