Istunto DyalogAPL-juurilla

Kimmo Kekäläinen

 

Kun lataat DyalogAPL-tulkin niin läsnä on aina kolme tekijää, jotka vaikuttavat työhösi, ja joihin myös itse kykenet vaikuttamaan. Näiden olemus on hyvä tiedostaa, jos haluat hyödyntää keskeisiä Dyalog-käsitteitä, kuten konfiguroitava sessio ja namespace. Voit toki jatkaa APL-elämää myös entiseen malliin perustyötiloja lataillen ja talletellen ja istunto-ikkunaa scroll bareilla ja kursorilla rullaten, mutta todennäköisesti valittuasi kyseisen tulkin tahdot enemmän. Nämä kolme keskeistä tekijää ovat

 

työtilajuuri - GUI-systeemijuuri - istunto

# . Œse

Työtila on perinteisin elementti. Kun olet APL-istunnossa, olet aina työtilassa, joko nimettömässä ( )clear ws ) tai lataamassasi talletetussa ( )load myappl ), joka toimii nimettynä APL-objektien tietovarastona. Dyalog-työtilan tiedostotunniste on DWS. Kuten tunnettua, työtilalla on joukko talletettavia ominaisuuksia, kuten Œpp Œio Œlx.

Dyalog mahdollistaa myös graafisten olioiden (GUI) tallettamisen työtilaan.

Kun perinteisten APL- muuttujien namelist-luokitus on 2 ja funktioiden 3, niin Œnl 9 palauttaa nimilistan GUI-olioista sekä namespace:ista. Erotukseksi namespace:ista perustyötilaa kutsutaan työtilajuureksi ja sitä merkitään symbolilla #.

 

Namespace on työtilan tai session alla toimiva minityötila, joka on ominaisuuksiltaan lähes täysin verrattavissa perinteiseen työtilaan.

Namespace voi myös sisältää namespace:ja ja niitä sisältävä ratkaisu onkin järkevä kuvata puumaisena hierarkisena rakenteena, joka on rinnastettavissa esim DOS-hakemistorakenteeseen tai GUI-oliopuuhun. Dyalog-session työkalupalkista löytyvä Explorer on näppärä työkalu sessio- ja namespace-hierarkioissa navigointiin

 

Systeemijuuri, jota symboloi piste, on "kaikkien GUI-olioiden äiti", ja oletusarvoisesti hierarkiassa ylemmän olion ominaisuudet periytyvät lapsille, ellei sitten oliokohtaisesti ominaisuutta muuteta. Pelkistetyin esimerkki tästä on koordinaatti-järjestelmä, joka Dyalogin GUI-juurella on suhteellinen.

Monet kuitenkin suunnittelevat lomakkeitaan mielellään pikseli-tarkkuudella.

Alla ohjelmoija päättää asettaa sen totaalioletukseksi:

 

'.' Œws 'coord' 'pixel' ª'form'ŒWC'form'

'form' Œwg'posn' 'size'<=> 192 256 384 512

Istunto ( Œse )ei ole enää pelkkä perinteinen selausmuisti vaan itse asiassa systeemi-namespace, joka ladattavissa, muutettavissa ja myös talletettavissa. Talletetun session tiedosto-tunniste on DSE. Istuntoa on helppo konfiguroida haluamakseen, kunhan osaa hieman Dyalog-GUI-ohjelmointia. Työtila BUILDSE tarjoaa lisäksi hyvän runko-ohjelman erikielisten oletus-sessioiden luontiin. Omat tarpeensa voi myös hyvin täyttää kyseistä ohjelmarunkoa modifioimalla.

Asia, mikä joskus näyttää joiltakin käyttäjiltä jääneen huomaamatta on että session käyttö ei edellytä mitään ladattavaa / talletettua DSE-tiedostoa. Itse käytän vain kehitystyössä sessio-profiileja, mutta tuotantokäytössä sovellukset ladataan ilman sessionfile-parametria (=JokinSe.dse) ja sovellus käyttää sessiota dynaamisesti lataamalla sinne tarvitsemiaan työkalu-ohjelmia, namespaceja yms.

Työtilajuuri, GUI-juuri ja Œse ovat aina läsnä. Ne voi tyhjätä , Œex †(›'Œse.'),¨‡Œse.Œnl ¼9 < > Session tyhjäys

Œex '.'                                 < > GUI-olioiden tappaminen

Œex ¼9                                  < > Työtilan tyhjäys

mutta niitä ei voi tuhota.