Suomen APL-yhdistyksen syyskokous
Paikka: Eläketurvakeskus
Aika: 24.11.1999 klo 17.00

 1. Timo Korpela avasi kokouksen klo 17.00
 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Korpela ja sihteeriksi Jouko Kangasniemi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kimmo Kekäläinen ja Jussi Sundström
 3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 4. Anssi Seppälä esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2000
 5. Timo Korpela esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2000. Päätettiin lisätä toimintasuunnitelmaan Apl-kurssi, mahdollinen esitelmöitsijä Adrian Smith (liite)
 6. Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin vilkkaan keskustelun jälkeen
 7. Jäsenmaksuiksi määrättiin vuodelle 2000:
  -30 mk opiskelijajäseniltä
  -100 mk henkilöjäseniltä
  -1200 mk yritysjäseniltä
 8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiksi määrättiin vuodelle 2000:
  puheenjohtajan osallistumismaksu APL-konferenssiin maksetaan
  tilintarkastajat saavat ilmaisen pääsyn maksullisiin tilaisuuksiin
  rahastonhoitajan palkkio on 750 mk
  lehdentekopalkkio 500 mk numerolta.
 9. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Juvonen ja erovuoroisten tilalle varsinaisiksi jäseniksi Tomas Gustafsson, Erkki Tenkula ja Jouko Kangasniemi sekä varajäseniksi Olli Paavola ja Veli-Matti Jantunen. Tilintarkastajina jatkavat Jaakko Ranta ja Marko Aho, varalla Pekka Lahti ja Kimmo Kekäläinen.
 10. Timo Korpela päätti kokouksen 17.35

Toimintasuunnitelma vuodelle 2000

1. Järjestetään maksullinen APL-metsäseminaari 10.-11.2.2000 Imatran Valtionhotellissa.

2. Yhdistys järjestää kolme ilmaista iltapäivätilaisuutta, ensimmäinen huhtikuussa kevätkokouksen yhteydessä, toinen syyskuussa ja kolmas syyskokoukseen liitettynä marraskuussa.

3. Apl-uutisia toimitetaan kolme kappaletta.

4. Yhdistys koordinoi yhteismatkan vuoden 2000 Apl-konferenssiin Berliiniin.

5. Pyritään lisäksi edistämään pohjoismaista yhteistyötä tanskalaisten APLlistien tekemän ehdotuksen pohjalta. Yhteistoimintaa pohjustetaan metsäseminaarin yhteydessä.

6. Järjestetään apl-kurssi aiheena esim. Causeway/Rain/NewLeaf (esitelmöijänä Adrian Smith)

Hallitus

Arto Juvonen, puheenjohtaja
Richard Eller (erovuorossa 2000)
Tomas Gustafsson
Jouko Kangasniemi
Göran Koreneff (erovuorossa 2000)
Timo Korpela (erovuorossa 2000)
Anssi Seppälä (erovuorossa 2000)
Erkki Tenkula
Olli Paavola (varajäsen)
Veli-Matti Jantunen (varajäsen)