Suomen APL-yhdistys ry:n kevätkokous 27.4.1999

APL-yhdistys				KEVÄTKOKOUS
Olli Paavola


APL-yhdistyksen kevätkokous 27.4.1999 Tilastokeskuksen
Auditoriossa klo 17.45 - 17.57.


1. Kokouksen avaus
 
	A. Juvonen avasi kokouksen 17.45


2. Valittiin kokoukselle seuraavat toimihenkilöt:

	Arto Juvonen     puheenjohtaja
	Olli Paavola     sihteeri
	Jaakko Ranta     pöytäk. tark.
	Veli-Matti Jantunen pöytäk. tark.
  Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös
  ääntenlaskijoina.


3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


4. Tilinpäätös ja toimintakertomus

	Rahastonhoitaja A. Seppälä esitteli taseen ja
    tilinpäätöksen värikkääseen tapaansa.
    Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, jossa todettiin
    toiminnan olleen monipuolista ja menestyksekästä.


5. Tilintarkastaja M. Aho luki tilintarkastuskertomuksen

	- tehty lainmukaisesti ja riittävässä laajuudessa
	- ei huomautettavaa

	Tilinpäätös on laadittu määräysten mukaan ja antaa riittävän
	kuvan tarpeellisista asioista.


6. Tuloslaskelma ja tase

	Vilkkaan keskustelun jälkeen tuloslaskelma ja tase vahvistettiin.


7. Tappio

	Päätettiin, että tappio jää yhdistyksen taseeseen.


8. Hallituksen vastuuvapaus

	Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.


9. Kokouksen päättäminen

	Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.57.Sihteeri Olli Paavola