Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 25.11.1998 klo 17.00
Paikka: MT-Metsäteollisuuden kokoustilat

 1. T. Korpela avasi kokouksen 17.00
 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin T. Korpela, sihteeriksi O. Paavola, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi J. Sundström ja V-M. Jantunen.
 3. Kokouksen todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. A. Seppälä esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 1999.
 5. T. Korpela esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 1999.
 6. Talousarvion ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
 7. Jäsenmaksuiksi määrättiin vuodelle 1999: 30 mk opiskelijajäseniltä, 100 mk/hlöjäseniltä, 1200 mk/yritysjäseniltä
 8. Päätettiin hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista vuodelle 1999: puheenjohtajan osallistumismaksu APL-konferenssiin maksetaan, tilintarkastajat saavat ilmaisen pääsyn maksullisiin tilaisuuksiin, rahastonhoitajan palkkio on 750 mk sekä lehdentekopalkkio 500 mk numerolta.
 9. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin T. Korpela, hallitukseen erovuoroisten tilalle varsinaisiksi jäseniksi A. Seppälä, R. Eller ja G. Koreneff sekä varajäseniksi V-M Jantunen ja J. Kangasniemi. Tilintarkastajat ovat J. Ranta ja M. Aho, varalla P. Lahti ja K. Kekäläinen.
 10. T.Korpela päätti kokouksen 17.40.

Toimintasuunnitelma vuodelle 1999

 1. Metsäseminaari 4.-5.2.1999 (Eller)
 2. Yhdistyksen jäsenyritysten esittely web-sivuille (Paavola, Gustafsson)
 3. Hankitaan yhdistyksen paita, esim. sopivan sininen lyhythihainen kauluspaita, jossa on FinnAPL logo (Juvonen)
 4. APL-opas (Jantunen, Juvonen)
 5. 2-4 APL-uutista (Kekäläinen, Naumanen)
 6. APL-konferenssi Scrantonissa
 7. APL-iltapäivätilaisuuksia vähintään kaksi (Korpela)
 8. APL-workshop; aiheena web-serverin tekeminen (Juvonen, Eller, Paavola)
 9. Selvitellään kevätristeilyn järjestämistä JL Runebergillä (Gustafsson)
 10. Selvitellään Tietotekniikan liittoon liittymistä (Seppälä)
 11. Pyritään levittämään APL-tietoutta yliopistoihin ja korkeakouluihin (Naumanen)

Hallitus
Timo Korpela, puheenjohtaja
Anssi Seppälä, rahastonhoitaja
Richard Eller, sihteeri
Göran Koreneff
Esko Karjala (erovuorossa 1999)
Arto Juvonen (erovuorossa 1999)
Olli Paavola, webmaster (erovuorossa 1999)
Reima Naumanen (erovuorossa 1999)
Veli-Matti Jantunen (varajäsen)
Jouko Kangasniemi (varajäsen)