Suomen APL-yhdistys ry

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous PÖYTÄKIRJA 23.4.1998

 

Aika: 23.4.1998 klo 16.00
Paikka: Tilastokeskuksen auditorio, Helsinki

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Timo Korpela avasi kokouksen.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Timo Korpela ja sihteeriksi Arto Juvonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Tomas Gustafsson sekä Jouko Kangasniemi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Vuoden 1997 tilinpäätös ja toimintakertomus

Todettiin, että vuoden 1997 tilinpäätös ja toimintakertomus ovat olleet hyvissä ajoin kaikkien läsnäolijoiden nähtävissä Suomen APL-uutisissa.

5. Tilintarkastuskertomus

Yhdistyksen tilintarkastaja Jaakko Ranta esitteli tilintarkastuskertomuksen.

6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 1997 tuloslaskelma ja tase.

7. Voiton käyttö

Päätettiin siirtää vuoden 1997 voitto yhdistyksen voittovarojen tilille.

8. Hallituksen vastuuvapaus

Päätettiin myöntää hallitukselle vastuuvapaus tilikaudelta 1997.

9. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen

 

Vakuudeksi

 

Timo Korpela, pj Arto Juvonen, siht.