Suomen APL-yhdistys ry:n kevätkokous 28.4.1997

APL-yhdistys				KEVÄTKOKOUS
Olli Paavola


APL-yhdistyksen kevätkokous 28.4.1997 Tilastokeskuksen
Auditoriossa klo 16.30 - 16.50.


1. Kokouksen avaus
 
	A. Seppälä avasi kokouksen 16.30


2. Valittiin kokoukselle seuraavat toimihenkilöt:

	Anssi Seppälä     puheenjohtaja
	Olli Paavola      sihteeri
	Timo Korpela      pöytäk. tark.
	Jouko Kangasniemi pöytäk. tark.


3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


4. Tilinpäätös ja toimintakertomus

	Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen
	sekä yhdistyksen taloutta.


5. J. Ranta esitteli tilintarkastuksen

	- tilinpito kehittynyt ja selkeytynyt
	- tehty lainmukaisesti ja riittävässä laajuudessa
	- ei huomautettavaa

	Tilinpäätös on laadittu määräysten mukaan ja antaa riittävän
	kuvan tarpeellisista asioista.


6. Tuloslaskelma ja tase

	Vilkkaan keskustelun jälkeen tuloslaskelma ja tase vahvistettiin.


7. Tappio

	Päätettiin, että tappio jää yhdistyksen taseeseen.


8. Hallituksen vastuuvapaus

	Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.


9. Kokouksen päättäminen

	Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.50.Sihteeri Olli Paavola