Suomen APL-yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

Aika: 15.11.1996
Paikka: Unioninkatu 14
Läsnä: Hallitus mukaanluettuna 16 jäsentä

 1. Kokouksen avaus
  yhdistyksen puheenjohtaja Anssi Seppälä avasi
 2. Valittiin kokouksen toimihenkilöt
  puheenjohtajaksi Anssi Seppälä
  sihteeriksi Olli Paavola
  pöytäkirjan tarkastajiksi Kimmo Kekäläinen ja Reima Naumanen
 3. Budjettineuvos Tauno Ylisestä valtiovarainministeriöstä tehtiin yhdistyksen kunniajäsen
  kunniakirjan luovutus
  kunniajäsen kertoi aivoituksiaan APL:stä aikojen saatossa sekä tulevaisuudessa
 4. Esiteltiin yhdistyksen talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 1997
  todettiin hyväksi seuraavilla lisäyksillä:
  yhdistys tukee johtavien APL-tulkkien messuihin osallistumista siten, että:
  yritykset ja yhdistys osallistuvat yhdessä messuille
  yritykset promotoivat APL:ää muiden tuotteittensä lisäksi
  messuosallistumiseen varataan rahaa 10 000 mk
  lisätään talousarvioon kohtaan APL.n edistäminen 5 000 mk
  tuleva hallitus velvoitetaan valitsemaan vastuuhenkilöt eri tapahtumille tms. riittävän ajoissa
  yksi seminaari lisää RE TimeTrackerin tiloissa
  käynnistetään projekti oppilaitoslähestymistä varten
  järjestetään vähintään yksi oppilaitoskäynti
  vastuuhenkilö Reima Naumanen
  panostetaan yhdistyksen www-sivuihin
  sivuille riittävät mainokset messuista yms. tapahtumista
  suoritetaan ilmaisen (Tauno Ylisen) tulkin testausta
 5. Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 1997 hyväksyttiin em. lisäyksin
 6. Vuoden 1997 jäsenmaksut
  jäsenmaksut pysyvät samoina kuin 1996
  100 mk jäsen, 2000 mk yritys, 30 mk opiskelija
  palkkiot pysyvät ennallaan
  tilintarkastajat ja hallituksen jäsenet vapautetaan kurssipalkkioista kuten ennenkin
 7. Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden valinta vuodeksi 1997 erovuoroisten tilalle
  Juhani Vähäniitty ilmaissut halunsa erota hallituksesta
  Reima Naumanen ilmaissut halunsa siirtyä varajäseneksi
  yhdistyksen hallitus valittiin vuodelle 1997:
  1. Anssi Seppalä (puheenjohtaja)
  2. Marko Aho (rahastonhoitaja); erovuorossa -97
  3. Olli Paavola (sihteeri); erovuorossa -97
  4. Juha Sundström (jäsen); erovuorossa -97
  5. Tomas Gustafsson (jäsen)
  6. Timo Korpela (jäsen)
  7. Richard Eller (jäsen)
  8. Jouko Kangasniemi (jäsen); erovuorossa -97
  9. Reima Naumanen (varajäsen); erovuorossa -97
  10. Veli-Matti Jantunen (varajäsen); erovuorossa -97
  tilintarkastajat valittiin
  Jaakko Ranta
  varahenkilö Arto Juvonen
  Pekka Lahti
  varahenkilö Kimmo Kekäläinen
 8. Kokous päätettiin 18.55