Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 17.11.2016

Ravintola Vltava, Elielinaukio 2, Helsinki

 

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Veli-Matti Jantunen avasi kokouksen klo 16.02.

 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Veli-Matti Jantunen valittiin puheenjohtajaksi ja Göran Koreneff sihteeriksi.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Olli Paavola ja Ville Paloniemi.

 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Toimintasuunnitelmaehdotus 2017

Veli-Matti Jantunen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2017 (liite).

 

5. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2017

Rahastonhoitaja Esa Lippu esitteli tulo- ja menoarvion.

 

6. Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen

Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin

 

7. Jäsenmaksut

Vuoden 2017 jäsenmaksut:

·         Henkilöjäsen 25 €,

·         opiskelija 5 € ja

·         yritysjäsen 200 €.

 

8. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot

Puheenjohtajan osallistumismaksu vapaavalintaiseen, hallituksen hyväksymään APL-konferenssiin korvataan. Hallituksen jäsenet eivät saa toiminnastaan korvausta. Toiminnantarkastajien maksetaan kohtuullinen palkkio laskua vastaan ja heillä on oikeus osallistua ilmaiseksi yhdistyksen maksullisiin tilaisuuksiin. Rahastonhoitajalle maksetaan 150 € korvaus.

 

9. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, sekä hallituksen jäsenten, varajäsenten ja toiminnantarkastajien valinta

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Jouko Kangasniemi. Hallituksen jäseniksi valittiin erovuoroisten tilalle Timo Korpela, Kimmo Kekäläinen, Esa Lippu ja Juha

Sundström.

Varajäseniksi valittiin Arto Juvonen ja Olli Paavola.

Hallituksessa jatkavat Veli-Matti Jantunen, Jouko Kangasniemi, Reima

Naumanen ja Göran Koreneff.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Antero Ranne, varalle Kimmo Linna.

.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Veli-Matti Jantunen päätti kokouksen klo 16:14.

 

Göran Koreneff

Sihteeri

 

Liite syyskokouksen 2016 pöytäkirjaan

 

Suomen APL-yhdistys ry

 

Hallitus vuonna 2017

 

Jouko Kangasniemi, puheenjohtaja

Veli-Matti Jantunen

Kimmo Kekäläinen

Göran Koreneff

Timo Korpela

Esa Lippu

Reima Naumanen

Juha Sundström

 

Arto Juvonen                        (varajäsen)

Olli Paavola                          (varajäsen)

 


 

Liite syyskokouksen 2016 pöytäkirjaan

 

Suomen APL-yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2017

 

1.  FinnAPL-metsäseminaari

Järjestetään maksullinen seminaari keväällä (Fiskars 23.-24.3.2017)

 

2.  Iltapäivä- ja iltatilaisuudet (jäsenille ilmaiset)

Sääntömääräisten kokousten yhteydessä keväällä ja syksyllä

Tarpeen tullen voidaan järjestää teemailta sopivan aiheen mukaan

 

3.  Tiedotus ja viestintä

Finnapl.fi-domainin aktiivinen hyödyntäminen

Yhteydenpito ja viestintä pääasiassa sähköpostilistoilla, webbisivusto tukena

 

4.  Kansainvälinen yhteistyö

Koordinoidaan matkoja APL-konferensseihin

APL-foorumeiden hyödyntäminen ja markkinointi jäsenistölle