Suomen APL - yhdistyksen kevätkokous 2016

Paikka: Ravintola Vltava, Elielinaukio 2, 00100 Helsinki

Aika: 19.04.2016 klo 16:15

 

1.  Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16:28.

 

2.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Göran Koreneff ja sihteeriksi valittiin Juha Sundström. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Reima Naumanen ja Arto Juvonen.

 

3.  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4.  Käsiteltiin tilinpäätös ja vuoden 2015 toimintakertomus. Tulos on 2141,12 euroa tappiollinen. Hallitus esitti tilinpäätöksen tappion siirtämistä voitto-tappio-tilille.

 

5.  Kimmo Kekäläinen kävi läpi toiminnantarkastuskertomuksen tilikaudelle 2015. Toiminnantarkastajat ehdottivat tilinpäätöksen ja taseen vahvistamista sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.

 

6.  Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja taseen tilikaudelle 2015.

 

7.  Päätettiin siirtää tilikauden 2015 tappio voitto-tappio -tilille.

 

8.  Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle tilikaudelta 2015.

 

9.  Muut asiat. Ei muita asioita.

 

10.Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:38.

 

 

 

Juha Sundström

Sihteeri