Suomen APL-yhdistyksen kevätkokous 2014

Paikka: TEM, Ratakatu 3, 00120 Helsinki

Aika: 20.05.2014 klo 15:45

 

1.  Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 15:48.

 

2.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Göran Koreneff ja sihteeriksi valittiin Juha Sundström. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Veli-Matti Jantunen ja Arto Juvonen.

 

3.  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4.  Käsiteltiin tilinpäätös ja toimintakertomus 2013. Tulos on 1 237,13 euroa tappiollinen. Puheenjohtaja kävi liitteenä olevan toimintakertomuksen läpi.

 

5.  Toiminnan tarkastaja Antero Ranne kävi läpi toiminnantarkastuskertomuksen tilikaudelle 2013. Toiminnantarkastajat ehdottivat tilinpäätöksen ja taseen vahvistamista, tilikauden tappion siirtämistä voitto-tappio-tilille sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.

 

6.  Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja taseen tilikaudelle 2013.

 

7.  Päätettiin siirtää tilikauden 2013 tappio voitto-tappio -tilille.

 

8.  Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle tilikaudelta 2013

 

9.  Muut asiat. Ei muita asioita.

 

10.Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:03.

 

 

 

Juha Sundström

Sihteeri