Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 26.11.2013

Tilastokeskus, Työpajankatu 13, Helsinki

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.00

 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Göran Koreneff valittiin puheenjohtajaksi ja Jouko Kangasniemi sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Sundström ja Kimmo Kekäläinen

 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Toimintasuunnitelmaehdotus 2014

Puheenjohtaja Göran Koreneff esitteli toimintasuunnitelman (Liitteenä)

 

5. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2014

Rahastonhoitaja Esa Lippu esitteli tulo- ja menoarvion (liitteenä)

 

6. Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen

Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin

 

7. Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenmaksut ovat vuonna 2014 seuraavat: Henkilöjäsen 20 €, opiskelija 5 € ja yritysjäsen 200 €. 

 

8. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot

Puheenjohtajan osallistumismaksu vapaavalintaiseen, hallituksen hyväksymään APL-konferenssiin korvataan. Hallituksen jäsenet eivät saa toiminnastaan korvausta. Toiminnantarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio laskua vastaan ja heillä on oikeus osallistua ilmaiseksi yhdistyksen maksullisiin tilaisuuksiin. Rahastonhoitajalle maksetaan 150 € korvaus.

 

9. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, sekä hallituksen jäsenten, varajäsenten ja toiminnantarkastajien valinta

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Göran Koreneff. Hallituksen jäseniksi valittiin Göran Koreneff, Veli-Matti Jantunen, Reima Naumanen ja Jouko Kangasniemi. Varajäseniksi valittiin Kimmo Linna ja Olli Paavola Toiminnantarkastajiksi valittiin Jaakko Ranta ja Antero Ranne, varalla Marko Aho ja Mikko Kauppinen

 

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Göran Koreneff päätti kokouksen klo 16.04

 

 

------------------------------------                    ------------------------------------

Jouko Kangasniemi                                  Göran Koreneff

Sihteeri                                                     Puheenjohtaja


 

Liite syyskokouksen 2013 pöytäkirjaan

 

Suomen APL-yhdistys ry

 

 

Hallitus vuonna 2014

 

Göran Koreneff, puheenjohtaja

Veli-Matti Jantunen

Arto Juvonen

Jouko Kangasniemi

Kimmo Kekäläinen

Esa Lippu

Reima Naumanen

Juha Sundström

 

Kimmo Linna                        (varajäsen)

Olli Paavola                          (varajäsen)

 


 

Liite syyskokouksen 2013 pöytäkirjaan

 

Suomen APL-yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

 

 

1.  Perinteinen FinnAPL-metsäseminaari

Järjestetään maksullinen seminaari keväällä (Krapihovi 24.-25.4.2014)

 

2.  Iltapäivä- ja iltatilaisuudet (jäsenille ilmaiset)

Sääntömääräisten kokousten yhteydessä keväällä ja syksyllä

Teemailta sopivan aiheen (ja paikan) mukaan

 

3.  Tiedotus ja viestintä

Uuden Finnapl.fi-domainin aktiivinen hyödyntäminen

Yhteydenpito ja viestintä pääasiassa sähköpostilistoilla, webbisivusto tukena

 

4.  Kansainvälinen yhteistyö

Koordinoidaan matkoja APL-konferensseihin

APL-foorumeiden hyödyntäminen ja markkinointi jäsenistölle

 

 

Helsingissä 1.11.2013

Göran Koreneff, pj


 

Liite syyskokouksen 2013 pöytäkirjaan