Suomen APL-yhdistyksen kevätkokous 2013

Paikka: TEM, Ratakatu 3, 00120 Helsinki

Aika: 20.05.2013 klo 16:00

 

1.  Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16:09.

 

2.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Göran Koreneff ja sihteeriksi valittiin Jouko Kangasniemi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Veli-Matti Jantunen ja Kimmo Linna.

 

3.  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4.  Käsiteltiin tilinpäätös ja toimintakertomus 2012. Tulos on 570,31 euroa tappiollinen. Puheenjohtaja kävi liitteenä olevan toimintakertomuksen läpi.

 

5.  Rahastonhoitaja kävi läpi tilintarkastajien kertomuksen tilikaudelle 2012. Tilintarkastajat ehdottivat tilinpäätöksen ja taseen vahvistamista, tilikauden tappion siirtämistä voitto-tappio-tilille sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.

 

6.  Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja taseen tilikaudelle 2012.

 

7.  Päätettiin siirtää tilikauden 2012 tappio voitto-tappio -tilille.

 

8.  Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle tilikaudelta 2012

 

9.  Muut asiat. Valtuutetaan hallitus luopumaan dollaritilistä.

 

10.Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:20.

 

 

 

Jouko Kangasniemi

Sihteeri