Suomen APL-yhdistys ry:n syyskokous 27.10.2010 klo 16:00

 

Työ- ja elinkeinoministeriö, Eteläesplanadi 4, Helsinki

 

1.   Kokouksen avaus

      Yhdistyksen varapuheenjohtaja Veli-Matti Jantunen avasi kokouksen 16:01.

 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta      

Veli-Matti Jantunen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Esa Lippu sihteeriksi. Mikko Kauppinen ja Göran Koreneff valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

 

3.   Laillisuus ja päätösvaltaisuus

      Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Toimintasuunnitelmaehdotus 2011

 

Kokouksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2011 (liite).

 

 

5. Tulo-. ja menoarvio 2011

 

Keskusteltiin tulo- ja menoarviosta. Yhdistykselle budjetoidaan 150 euron tappio.

 

 

6. Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen

 

Hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma.

 

 

7. Jäsenmaksut

 

Hyväksyttiin vuoden 2011 jäsenmaksut:

·        20 euroa henkilöjäsen,

·        5 euroa opiskelijajäsen,

·        200 euroa yritysjäsen.

 

 

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

 

Hyväksyttiin esitys hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiksi 2011:

-          yhdistys maksaa hallituksen puheenjohtajan osallistumismaksun vapaavalintaiseen, hallituksen hyväksymään APL-konferenssiin

-          hallitusjäsenille ei makseta palkkiota

-          tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio laskua vastaan. Lisäksi tilintarkastajat pääsevät ilman osanottomaksua Suomen APL-yhdistyksen järjestämiin maksullisiin tilaisuuksiin

-          rahastonhoitajan palkkio on 150 euroa

-          lehdentekopalkkio on 25 euroa/lehti laskua vastaan

 

 

9. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten, varajäsenten ja toiminnantarkastajien valinta

 

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi (ja hallituksen jäseneksi kaksivuotiskaudelle) Juha Sundström ja jäseniksi kaksivuotiskaudelle Arto Juvonen, Antti Korpela ja Esa Lippu. Hallituksessa jatkavat.Veli-Matti Jantunen,  Jouko Kangasniemi, Göran Koreneff ja Kimmo Linna. Varajäseniksi valittiin Reima Naumanen ja Olli Paavola. Toiminnantarkastajiksi valittiin Jaakko Ranta ja Antero Ranne, varalla Marko Aho ja Mikko Kauppinen.

 

10. Muut asiat

      Muita asioita ei ollut

 

11. Kokouksen päättäminen

      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:07

 

-----------------------------------                      ------------------------------------

 

Veli-Matti Jantunen (pj)                  Esa Lippu (siht.)

 

 

Liite syyskokouksen 2009 pöytäkirjaan

 

Suomen APL-yhdistys ry

 

 

Hallitus vuonna 2011

 

Juha Sundström, puheenjohtaja

Veli-Matti Jantunen

Arto Juvonen

Jouko Kangasniemi

Göran Koreneff

Antti Korpela

Kimmo Linna

Esa Lippu

 

Reima Naumanen (varajäsen)

Olli Paavola           (varajäsen)

 

 

Suomen APLyhdistyksen

toimintasuunnitelma vuodelle 2011

 

1. Perinteinen FinnAPLmetsäseminaari

Järjestetään maksullinen seminaari keväällä Suomessa (Vanajanlinna 14.-15.4.)

 

2. Iltapäivä- ja iltatilaisuudet (jäsenille ilmaiset)

Sääntömääräisten kokousten yhteydessä keväällä ja syksyllä

Teemailta sopivan aiheen (ja paikan) mukaan

mahdollisesti APLkonferenssi(e)n jälkeen

 

3. Tiedotus ja viestintä

APLuutisia toimitetaan tarvittaessa

Yhteydenpito ja viestintä pääasiassa sähköpostilistoilla

Yhteistyö Sowtware Explosion Oyn kanssa

 

4. Kansainvälinen yhteistyö

Koordinoidaan matkoja APLkonferensseihin

APLfoorumeiden hyödyntäminen ja markkinointi jäsenistölle

 

 

Helsinki 27.10.2010

 

 

Kimmo Linna, pj.

 

Ehdotus:

Syyskokous valtuuttaa hallituksen ylittämään tarvittaessa budjetin korkeintaan

3000 eurolla yhdistyksen toiminnan tukemiseksi.