Suomen APL-yhdistys ry:n kevätkokous 15.4.2010 klo 17:00

Haikon kartano, Porvoo

 

1.   Kokouksen avaus

      Yhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Linna avasi kokouksen klo 17:02.

 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta               

      Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Linna ja sihteeriksi Esa Lippu.  Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arto Juvonen ja Kimmo Kekäläinen.

3.   Laillisuus ja päätösvaltaisuus

      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4.   Tilinpäätös ja toimintakertomus

      Esiteltiin vuoden 2009 tilinpäätös ja toimintakertomus.

 

5.   Tilintarkastuskertomus

      Yhdistyksen tilintarkastajat Jaakko Ranta ja Hannu Sihvonen ehdottivat tilinpäätöksen ja taseen vahvistamista, tilikauden voiton siirtämistä voitto-tappio-tilille sekä vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle

 

6.   Tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus

      Tuloslaskelma ja tase ja toimintakertomus 2009 vahvistettiin.

 

7.   Voitto

      Vahvistetun taseen mukainen voitto päätettiin siirtää voitto-tappio-tilille

 

8.   Hallituksen vastuuvapaus

      Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2009

 

9.   Muut asiat

      Muita asioita ei ollut

 

10. Kokouksen päättäminen

      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:11

 

-----------------------------------                                     ------------------------------------

 

Kimmo Linna                                                     Esa Lippu

Puheenjohtaja                                                         Sihteeri