Suomen APL-yhdistyksen kevätkokous 9.6.2009 klo 15:00

Holiday Inn Helsinki City West, Sulhasenkuja 3, Helsinki

 

1.   Kokouksen avaus

      Yhdistyksen puheenjohtaja Veli-Matti Jantunen avasi kokouksen klo 15:00

 

2. Toimihenkilöiden valinta             

      Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Jantunen ja sihteeriksi Jouko Kangasniemi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Kauppinen ja Kimmo Kekäläinen.

3.   Laillisuus ja päätösvaltaisuus

      Kokous todettiin lailliseksi päätösvaltaiseksi

 

4.   Tilinpäätös ja toimintakertomus

      Esiteltiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2008

 

5.   Tilintarkastuskertomus

      Tilintarkastajat ehdottavat tilinpäätöksen ja taseen vahvistamista, tilikauden voiton siirtämistä voitto-tappio-tilille sekä vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle

 

6.   Tuloslaskelma ja tase

      Tuloslaskelma ja tase 2008 vahvistettiin

 

7.   Voitto

      Vahvistetun taseen mukainen voitto päätettiin siirtää voitto-tappio-tilille

 

8.   Hallituksen vastuuvapaus

      Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2008

 

9.   Muut asiat

      Muita asioita ei ollut

 

10. Kokouksen päättäminen

      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:10

 

-----------------------------------                                     ------------------------------------

 

Veli-Matti Jantunen                                                Jouko Kangasniemi

Puheenjohtaja                                                         Sihteeri