Suomen APL-yhdistyksen kevätkokous 2008

Paikka: Viking Mariella

Aika: 28.05.2008 klo 15:00

 

1.    Yhdistyksen puheenjohtaja Veli-Matti Jantunen avasi kokouksen klo 15:21.

2.    Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Jantunen ja sihteeriksi valittiin Esa Lippu. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Olli Paavola ja Kimmo Kekäläinen.

3.    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.    Käsiteltiin tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. Rahastonhoitaja Anssi Seppälä kertoi, että tulos on voitollinen. Myyntisaamiset ovat pudonneet 1600 eurosta n. 1000 euroon. Muutamia seminaarimaksuja karhutaan. Rahastonhoitaja kävi liitteenä olevan toimintakertomuksen läpi. Metsäseminaarin osallistui 23 henkilöä. Yhdistyksen käyttöön hankittiin nettiosoite ja sähköpostiosoitteita.

5.    Rahastonhoitaja kävi läpi tilintarkastajien kertomuksen tilikaudelle 2007. Tilintarkastajat ehdottivat tilinpäätöksen ja taseen vahvistamista, tilikauden voiton siirtämistä voitto-tappio -tilille sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.

6.    Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja taseen tilikaudelle 2007.

7.    Päätettiin siirtää tilikauden 2007 voitto voitto-tappio -tilille.

8.    Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle tilikaudelta 2007.

9.    Muita asioita ei ollut.

10.  Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:32.

 

 

 

Esa Lippu

Sihteeri

 

Suomen APL-yhdistys r.y. 28.5.2008

 

 

Toimintakertomus vuodelta 2007

 

 

Vuonna 2007 yhdistyksen hallituksen muodostivat: Göran Koreneff (pj), Esa Lippu (siht), Arto Juvonen, Antti Korpela, Jouko Kangasniemi, Markku Koskela, Olli Paavola ja Veli-Matti Jantunen (varapj). Varajäseninä Juhani Vähäniitty ja Juha Sundström. Vuoden aikana yhdistyksen hallitus kokoontui 4 kertaa, 13.2., 17.4., 11.9. ja 7.11.

 

Yhdistyksen toiminnan huippukohta oli perinteinen metsäseminaari, yhdestoista järjestyksessään, joka pidettiin Krapilla, Tuusulassa, 22-23.3.2007. Tuhti ohjelmapaketti houkutti seminaariin 23 osallistujaa sekä lisäksi 3 ei-osallistuvaa puhujaa.

 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 15.5. Tilastokeskuksessa.  Kevätkokouksessa jäsenistö mm. valtuutti hallitusta siirtymään enenevässä määrin ja tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa sähköiseen viestintään yhdistyksen ilmoitusluontoisissa asioissa. Kevätkokousta ennen järjestettiin iltapäiväseminaari, jossa kuultiin mm. StatFinin nykytilanteesta Markku Huttuselta. Kokouksen jälkeen oli yhdistykselle varattu saunailta.

 

Yhdistyksen www-sivuille hankittiin 10 vuodeksi finnapl.net -mirror Juhani Vähäniityn organisoimana. Samalla saatiin virallisen tuntuinen sähköpostiosoite

Suomen APL yhdistys ry [aplyhdistys @ finnapl.net],  josta yhdistyksen hallitus on jo lähetellyt jäsenistölle erinäisiä kutsuja ja ilmoituksia.

 

8.10. pidettiin Työministeriössä perinteiset APL-iltamat aiheena XML.

 

Syyskokouksen yhteydessä 27.11. järjestettiin yhteinen iltapäivä ETK:n kanssa Eläketurvakeskuksessa. Iltapäiväseminaarin aiheena oli eläkevakuuttajien sijoitustoiminnan mallintaminen, ja seminaarissa  kuultiin mm. Petri Hilliä, Teemu Pennasta, Antti Korpelaa, Ismo Riskua ja Peter Biströmiä. Kokouksen jälkeen oli yhdistyksen saunailta.

 

Yhdistyksen henkilöjäseniä (maksun suorittaneita) oli 52 kpl ja yritysjäseniä 4 kpl.

 

APL-uutiset ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa Kimmo Kekäläisen toimiessa päätoimittajana. Rahastonhoitajana toimi Anssi Seppälä. Yhdistyksen web-sivuja on ylläpidetty Olli Paavolan toimesta.