Suomen APL-yhdistyksen syyskokous

Paikka: Kirjurinkatu 3, Eläketurvakeskus, auditorio

Aika 27.11.2007 16:30

 

1. Veli-Matti Jantunen avasi kokouksen 16:31.

 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Jantunen ja sihteeriksi Esa Lippu. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arto Juvonen ja Jouko Kangasniemi.

 

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Arto Juvonen esitteli toimintasuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2008. Keskusteltiin. Metsäseminaari toteutuu laivaseminaarina. Keskustelu jatkuu jäsenten aloitteina ja hallituksen keskusteluina.

 

5. Arto Juvonen esitteli tulo- ja menoarvon vuodelle 2008. Budjetti on tarkoituksella hivenen alijäämäinen.

 

6. Hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2008. (Hyväksytty toimintasuunnitelma liitteenä)

 

7. Hyväksyttiin vuoden 2008 jäsenmaksut:

           - 20 euroa henkilöjäsen

           - 5 euroa opiskelijajäsen

           - 200 euroa yritysjäsen

 

8. Hyväksyttiin esitys hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiksi 2008:

- yhdistys maksaa hallituksen puheenjohtajan osallistumismaksun vapaavalintaiseen, hallituksen hyväksymään APL-konferenssiin

- hallitusjäsenille ei makseta palkkiota

- tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio laskua vastaan. Lisäksi tilintarkastajat pääsevät ilman osanottomaksua Suomen APL-yhdistyksen järjestämiin maksullisiin tilaisuuksiin

- rahastonhoitajan palkkio on 150 euroa

- lehdentekopalkkio on 25 euroa/lehti laskua vastaan

 

9. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Jantunen. Erovuoroisten hallitusjäsenten tilalle valittiin varsinaisiksi jäseniksi Kimmo Linna, Jouko Kangasniemi, Göran Koreneff. Hallituksessa jatkavat: Antti Korpela, Markku Koskela, Arto Juvonen ja Esa Lippu. Varajäseniksi valittiin Olli Paavola ja Juha Sundström. Tilintarkastajiksi valittiin Jaakko Ranta ja Hannu Sihvonen, varalla Marko Aho ja Mikko Kauppinen.

 

10. Veli-Matti Jantunen päätti kokouksen 16:49.

 

 

 

Esa Lippu

sihteeri

 

 

 

Arto Juvonen          Jouko Kangasniemi

 

       pöytäkirjan tarkastajat

 


Liite syyskokouksen 2007 pöytäkirjaan

 

 

 

Suomen APL-yhdistys ry

 

 

Hallitus vuonna 2008

 

Veli-Matti Jantunen, puheenjohtaja

Kimmo Linna

Göran Koreneff

Jouko Kangasniemi

Antti Korpela

Markku Koskela

Arto Juvonen

Esa Lippu

 

Juha Sundström          (varajäsen)

Olli Paavola            (varajäsen)

 

 

 

 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

 

 

1. Järjestetään maksullinen APL "Meriseminaari" laivamatkalla Tukholmaan ja takaisin

2. Järjestetään kahdesta kolmeen ilmaista iltapäivä/iltatilaisuutta

        - toukokuussa kevätkokouksen yhteydessä

         - iltamat mahdollisesti elo/syyskuussa

        - marraskuussa syyskokouksen yhteydessä

3. APL-uutisia toimitetaan 2 kappaletta

4. Koordinoidaan matkoja kansainvälisiin APL-konferensseihin

5. Kehitetään yhdistyksen sähköistä viestintää ja ilmoittelua

        - sähköpostilista

        - www-ilmoittelu