Suomen APL-yhdistyksen kevätkokous 2007

Paikka: Tilastokeskus, Työpajankatu 13, 00580 Helsinki

Aika: 15.05.2007 klo 16:00

 

1.    Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16:28.

2.    Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Göran Koreneff ja sihteeriksi valittiin Esa Lippu. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Korpela ja Veli-Matti Jantunen.

3.    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.    Käsiteltiin tilinpäätös ja toimintakertomus 2006. Tulos on 811,62 euroa voitollinen. Voitolliseen tulokseen sisältyy kuitenkin myyntisaamisten kasvu 40 eurosta 1600 euroon. Osa myyntisaamisista on saatu vuonna 2007, mutta osa jouduttaneen kirjaamaan luottotappioiksi tulevina vuosina, joten käytännössä päästiin vuonna 2006 aika lähelle nollatulosta.

Puheenjohtaja kävi liitteenä olevan toimintakertomuksen läpi.

5.    Tilintarkastaja Jaakko Ranta kävi läpi tilintarkastajien kertomuksen tilikaudelle 2006. Tilintarkastajat ehdottivat tilinpäätöksen ja taseen vahvistamista, tilikauden voiton siirtämistä voitto-tappio-tilille sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.

6.    Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja taseen tilikaudelle 2006.

7.    Päätettiin siirtää tilikauden 2006 voitto voitto-tappio -tilille.

8.    Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle tilikaudelta 2006.

9.    Muut asiat. APL-uutisiin tulevat artikkelit ovat vähentyneet. Yhdistyksen jäsenistöltä toivotaan suurempaa aktiivisuutta! Artikkelien puuttuessa ei lehteä kannata painattaa, vaan tiedotusasiat, mm. kokouskutsut ja seminaari-ilmoitukset, hoidetaan joko kirjeitse tai suoraan sähköisesti (yhdistyksen www-sivut, sähköpostijakelu). Valtuutettiin hallitusta tarvittaessa siirtymään täysin sähköiseen tiedotukseen. Yhdistyksellä on nyt käytössään rinnakkainen www-tunnus finnapl.net (vähintään 10 vuotta voimassa), joka toimii nykyisten sivujen mirrorina. Tunnuksen on yhdistyksen puolesta järjestänyt, ja sitä hallinnoi, Juhani Vähäniitty.

Keskusteltiin metsäseminaarin toimintamallin muutoksesta. Uusi muoto voisi olla esim. laivaseminaari, cityseminaari tai teemaworkshop. Todettiin, että esiintyjät ja uudet aiheet ovat vähentyneet. Valtuutettiin hallitusta kehittämään metsäseminaarille uusia toimintamuotoja. Sovittiin, että syyskokouksessa käsitellään hallituksen ehdotelmia.

10.  Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:07.

 

 

 

Esa Lippu

Sihteeri


                                                                                                                                    Liite

 

Suomen APL-yhdistys r.y. 19.4.2007

 

 

Toimintakertomus vuodelta 2006

 

 

Vuonna 2006 yhdistyksen hallituksen muodostivat: Göran Koreneff (pj), Esa Lippu (siht), Arto Juvonen, Antti Korpela, Jouko Kangasniemi, Markku Koskela, Olli Paavola ja Veli-Matti Jantunen (varapj). Varajäseninä Reima Naumanen ja Juha Sundström. Vuoden aikana yhdistyksen hallitus kokoontui 5 kertaa.

 

Yhdistyksen toiminnan huippukohta oli perinteinen metsäseminaari, kymmenes järjestyksessään, joka pidettiin Tervakosken Tervaniemessä 30-31.3.2006. Pääesiintyjän Stefano Lanzavecchia peruutuksesta huolimatta tuhti ohjelmapaketti houkutti seminaariin 25 osallistujaa. Juhlahumussa osallistujille jaettiin FinnAPL-logolla varustetut avaimenperälaserit.

 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 16.5. Varmassa. Kevätkokousta ennen järjestettiin iltapäiväseminaari, jossa alustajina oli mm. Esa Lippu, Juhani Vähäniitty ja Ralf Ekholm. Kokouksen jälkeen oli yhdistyksen saunailta.

 

1.6. pidettiin Työministeriössä perinteiset APL-iltamat aiheena NewLeaf.

 

Syksyllä järjestettiin syyskokouksen yhteydessä 16.11. APL-iltapäivä Eläketurvakeskuksessa. APL-iltapäiväseminaarissa kuultiin mm. Ismo Riskua ja Peter Biströmiä. Kokouksen jälkeen oli yhdistyksen saunailta.

 

Yhdistyksen henkilöjäseniä (maksun suorittaneita) oli 63 kpl ja yritysjäseniä 4 kpl.

 

APL-uutiset ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa Kimmo Kekäläisen toimiessa päätoimittajana. Rahastonhoitajana toimi Anssi Seppälä. Yhdistyksen web-sivuja on ylläpidetty Olli Paavolan toimesta.