Suomen APL-yhdistyksen syyskokous

Paikka: Kirjurinkatu 3, Eläketurvakeskus, kokoushuone Vaahtera

Aika 21.11.2006 klo 16:00

 

1.  Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16:22.

 

2.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Göran Koreneff ja sihteeriksi Esa Lippu. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kimmo Linna ja Veli-Matti Jantunen.

 

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Göran Koreneff esitteli toimintasuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2007. Metsäseminaari pidetään 22.-23.3. Krapilla, Tuusulassa.

 

5. Göran Koreneff esitteli tulo- ja menoarvon vuodelle 2007. Budjetti on laskettu 20,33 metsäseminaariosallistujalla. Budjetti on 851 euroa alijäämäinen.

 

6. Hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2007. (Hyväksytty toimintasuunnitelma liitteenä)

 

7. Hyväksyttiin vuoden 2007 jäsenmaksut:

    - 20 euroa henkilöjäsen

    - 5 euroa opiskelijajäsen

    - 200 euroa yritysjäsen

 

8. Hyväksyttiin esitys hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiksi 2007:

- yhdistys maksaa hallituksen puheenjohtajan osallistumismaksun vapaavalintaiseen, hallituksen hyväksymään APL-konferenssiin

- hallitusjäsenille ei makseta palkkiota

- tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio laskua vastaan. Lisäksi tilintarkastajat pääsevät ilman osanottomaksua Suomen APL-yhdistyksen järjestämiin maksullisiin tilaisuuksiin

- rahastonhoitajan palkkio on 150 euroa

- lehdentekopalkkio on 25 euroa/lehti laskua vastaan

 

9. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Göran Koreneff. Erovuoroisten hallitusjäsenten tilalle valittiin varsinaisiksi jäseniksi Antti Korpela, Arto Juvonen, Markku Koskela ja Esa Lippu. Varajäseniksi valittiin Juha Sundström ja Juha Vähäniitty. Tilintarkastajiksi valittiin Jaakko Ranta ja Hannu Sihvonen, varalla Marko Aho ja Mikko Kauppinen.

 

10. Göran Koreneff päätti kokouksen 16:38

 

 

Esa Lippu

Sihteeri
Liite syyskokouksen 2006 pöytäkirjaan

 

 

 

Suomen APL-yhdistys ry

 

 

Hallitus vuonna 2007

 

Göran Koreneff, puheenjohtaja

Olli Paavola

Veli-Matti Jantunen

Jouko Kangasniemi

Antti Korpela

Markku Koskela

Arto Juvonen

Esa Lippu

 

Juha Sundström          (varajäsen)

Juhani Vähäniitty       (varajäsen)

 

 

 

 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

 

1. Järjestetään maksullinen APL "Metsäseminaari" Krapilla, Tuusulassa, 22.-23.3.2007

2. Järjestetään kahdesta kolmeen ilmaista iltapäivä/iltatilaisuutta

        - toukokuussa kevätkokouksen yhteydessä

        - iltamat mahdollisesti elo/syyskuussa

        - marraskuussa syyskokouksen yhteydessä

3. APL-uutisia toimitetaan 2-3 kappaletta

4. Koordinoidaan matkoja kansainvälisiin APL-konferensseihin

5. Tutustutaan erilaisiin ohjelmointitekniikoihin ja muihin sääntiökieliin