Suomen APL-yhdistys ry:n kevätkokous 16.5.2006

 

APL-yhdistyksen kevätkokous 16.5.2006 työeläkeyhtiö Varmassa Annankatu 18

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 17:00

 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Göran Koreneff ja sihteeriksi Esa Lippu. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jouko Kangasniemi ja Juha Sundström.

 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus oli jaettu yhdistyksen jäsenille tiedoksi viimeksi ilmestyneessä APL-uutisissa. Rahastonhoitaja Anssi Seppälä kävi lyhykäisesti läpi vuoden 2005 tuloja ja menoja. Tulos oli 4500 e alijäämäinen, mikä johtui pienentyneistä tuloista ja menojen kasvusta. Oli yhdistyksen 25-juhlavuosi ja tilaisuudet ja lahjat veivät rahaa. Vuoden 2005 budjetti olikin tehty alijäämäiseksi. Edellinen vuosi oli plussan puolella. Hallituksen kokouskulut näyttivät kasvaneen radikaalisti, mutta niihin oli sisälletty yhteisien tilaisuuksien ja lahjojen aiheuttamia kuluja, mikä todettiinkin hallituksen tilinpäätökseen tekemässä liitteessä.

 

5. Tilintarkastuskertomus

Rahastonhoitaja Anssi Seppälä luki tilintarkastajien kertomuksen, jossa todettiin kirjanpitoa suoritetun lain ja määräysten mukaan sekä suositeltiin vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle tarkastellulta tilikaudelta.

 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös

 

7. Tappio

Tilikauden tappio 4529,67 päätettiin siirtää yhdistyksen voitto- ja tappiotilille.

 

8. Hallituksen vastuuvapaus

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

 

9. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

 

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:10.

 

 

 

Esa Lippu                                        Jouko Kangasniemi           Juha Sundström

sihteeri                                             pöytäkirjan tarkastaja        pöytäkirjan tarkastaja