Suomen APL-yhdistyksen syyskokous

Paikka: Unioninkatu 14, Rakennusteollisuus ry, kokoushuone 5

Aika: 16.11.2005 klo 16:00

 

1.    Antti Korpela avasi kokouksen klo 16:07.

2.    Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Korpela ja sihteeriksi Göran Koreneff. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jouko Kangasniemi ja Esa Lippu.

3.    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.    Antti Korpela esitteli toimintasuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2006. Esitettyä toimintasuunnitelmaehdotusta päätettiin täydentää lisäkohdalla Päätettiin selvittää mahdollisuutta kehittää Suomen APL-yhdistyksen WWW-sivuja mm. kävijämäärien selvittämiseksi.

5.    Göran Koreneff esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2006. Budjetissa on vuoden 2006 metsäseminaarin osanottajamääräksi 30.-31.3.2006 Tervakoskella budjetoitu 27 henkilöä. APL-yhdistyksen budjetissa on pyritty voitottomaan ja häviöttömään tulokseen.

6.    Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin. (Hyväksytty toimintasuunnitelma liitteenä)

7.    Jäsenmaksut pysyvät ennallaan, eli ovat vuonna 2006:

* 20 euroa henkilöjäseniltä

* 200 euroa yritysjäseniltä

8.    Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot pysyvät ennallaan, eli ovat vuonna 2006:

·         yhdistys maksaa hallituksen puheenjohtajan osallistumismaksun vapaavalintaiseen, hallituksen hyväksymään APL-konferenssiin

·         hallitusjäsenille ei makseta palkkioita

·         tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio laskua vastaan. Lisäksi tilintarkastajat pääsevät ilman osanottomaksua Suomen APL-yhdistyksen järjestämiin maksullisiin tilaisuuksiin.   

·         rahastonhoitajan palkkio on 150 euroa

·         lehdentekopalkkio on 25 euroa/lehti laskua vastaan.

9.    Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Göran Koreneff. Erovuoroisten hallitusjäsenten tilalle valittiin varsinaisiksi jäseniksi Veli-Matti Jantunen, Jouko Kangasniemi, Olli Paavola ja Göran Koreneff sekä varajäseniksi Juha Sundström ja Reima Naumanen. Tilintarkastajiksi valittiin Jaakko Ranta ja Hannu Sihvonen, varalla Marko Aho ja Mikko Kauppinen.

10.  Antti korpela päätti kokouksen 16:40.

 

 

 

Göran Koreneff

Sihteeri
Liite syyskokouksen 2005 pöytäkirjaan

 

 

 

Suomen APL-yhdistys ry

 

 

Hallitus vuonna 2006

 

Göran Koreneff, puheenjohtaja

Olli Paavola

Veli-Matti Jantunen

Jouko Kangasniemi

Antti Korpela

Markku Koskela

Arto Juvonen

Esa Lippu

 

Juha Sundström          (varajäsen)

Reima Naumanen          (varajäsen)

 

 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

 

1. Järjestetään maksullinen APL "Metsäseminaari" 30.-31.3.2006 Tervakoskella.

2. Järjestetään kahdesta kolmeen ilmaista iltapäivätilaisuutta

        - toukokuussa kevätkokouksen yhteydessä

        - mahdollisesti syyskuussa

        - marraskuussa syyskokouksen yhteydessä

3. APL-uutisia toimitetaan 3-4 kappaletta

4. Koordinoidaan matkoja kansainvälisiin APL-konferensseihin

5. Tutustutaan erilaisiin ohjelmointitekniikoihin ja muihin sääntiökieliin

6. Selvitetään yhdistyksen www-sivujen kehitysmahdollisuuksia