Suomen APL-yhdistys ry:n kevätkokous 31.5.2005

 

APL-yhdistyksen kevätkokous 31.5.2005 Tilastokeskuksessa, Työpajankatu 13

 

1. Kokouksen avaus

Antti Korpela avasi kokouksen 16.33

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Korpela ja sihteeriksi Göran Koreneff. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jaakko Ranta ja Esa Lippu.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Anssi Seppälä esitteli vuoden 2004 tuloslaskelmaa ja tasetta. Yhdistyksen tulos vuonna 2004 oli 1039,16 € ylijäämäinen.

Antti Korpela esitteli vuoden 2004 toimintakertomuksen.

5. Tilintarkastuskertomus

Yhdistyksen tilintarkastajien, Marko Ahon ja Juhani Vähäniityn, tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että kirjanpito oli laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää hallitukselle tarkastellulta tilikaudelta.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös.

7. Voitto

Tilikauden voitto 1039,16 € päätettiin siirtää yhdistyksen voittovarojen tilille hallituksen esityksen mukaisesti.

8. Hallituksen vastuuvapaus

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

9. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.56.

 

Sihteeri Göran Koreneff