Suomen APL-yhdistyksen syyskokous

Paikka: Unioninkatu 14, Rakennusteollisuus ry, kokoushuone 5

Aika: 25.11.2004 klo 16:15

 

1.    Antti Korpela avasi kokouksen klo 16:37.

2.    Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Korpela ja sihteeriksi Göran Koreneff. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hannu Sihvonen ja Veli-Matti Jantunen.

3.    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.    Antti Korpela esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2005(liite).

5.    Göran Koreneff esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2005. Budjetissa on varauduttu APL-yhdistyksen 25-vuotisjuhlavuoteen, joten tilikauden tuloksesta on odotettavissa alijäämäistä.

6.    Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

7.    Jäsenmaksut pysyvät ennallaan, eli ovat vuonna 2005:

* 20 euroa henkilöjäseniltä

* 200 euroa yritysjäseniltä

8.    Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot pysyvät ennallaan muutoin kuin puheenjohtajan osalta, eli ovat vuonna 2005:

·         yhdistys maksaa hallituksen puheenjohtajan osallistumismaksun vapaavalintaiseen, hallituksen hyväksymään APL-konferenssiin

·         hallitusjäsenille ei makseta palkkioita

·         tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio laskua vastaan. Lisäksi tilintarkastajat pääsevät ilman osanottomaksua Suomen APL-yhdistyksen järjestämiin maksullisiin tilaisuuksiin.   

·         rahastonhoitajan palkkio on 150 euroa

·         lehdentekopalkkio on 25 euroa/lehti laskua vastaan.

9.    Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Korpela. Erovuoroisten hallitusjäsenten tilalle valittiin varsinaisiksi jäseniksi Antti Korpela, Esa Lippu, Markku Koskela ja Arto Juvonen sekä varajäseniksi Veli-Matti Jantunen ja Reima Naumanen. Tilintarkastajiksi valittiin Jaakko Ranta ja Hannu Sihvonen, varalla Marko Aho ja Jukka Vaijärvi.

10.  Antti korpela päätti kokouksen 17:25

 

 

 

Göran Koreneff

Sihteeri
Liite syyskokouksen 2004 pöytäkirjaan

 

 

 

Suomen APL-yhdistys ry

 

 

Hallitus vuonna 2005

 

Antti Korpela, puheenjohtaja

Markku Koskela

Arto Juvonen

Esa Lippu

Jouko Kangasniemi

Juha Sundström

Olli Paavola

Göran Koreneff

 

Veli-Matti Jantunen     (varajäsen)

Reima Naumanen          (varajäsen)

 

 

 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2005

 

1. Järjestetään maksullinen APL "Metsäseminaari" 17.-18.3.2005 Calliolassa

2. Järjestetään kolme ilmaista iltapäivätilaisuutta

        - toukokuussa kevätkokouksen yhteydessä

        - syyskuussa

        - marraskuussa syyskokouksen yhteydessä

3. APL-uutisia toimitetaan 3-4 kappaletta

4. Koordinoidaan matkoja kansainvälisiin APL-konferensseihin

5. Tutustutaan erilaisiin ohjelmointitekniikoihin ja muihin sääntiökieliin