Suomen APL-yhdistyksen syyskokous

Paikka: Asemakuja 2C, Espoo, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n tiloissa

Aika: 25.11.2003 klo 16:30

 

1.    Jouko Kangasniemi avasi kokouksen klo 16:37.

2.    Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Kangasniemi ja sihteeriksi Göran Koreneff. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sami Laitinen ja Antti Korpela.

3.    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.    Göran Koreneff esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2004. Budjetissa on varauduttu (400 euroa) tilitoimiston käyttämiseen jatkossa. Metsäseminaari on budjetoitu 31 maksavan osallistujan mukaan.

5.    Jouko Kangasniemi esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2004(liite).

6.    Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

7.    Jäsenmaksut pysyvät ennallaan, eli ovat vuonna 2004:

* 20 euroa henkilöjäseniltä

* 200 euroa yritysjäseniltä

8.    Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot pysyvät ennallaan muutoin kuin rahastonhoitajan osalta, eli ovat vuonna 2004:

·         puheenjohtajan osallistumismaksu APL-konferenssiin maksetaan

·         hallitusjäsenille ei makseta palkkioita

·         tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio laskua vastaan. Lisäksi tilintarkastajat saavat ilmaisen pääsyn Suomen APL-yhdistyksen järjestämiin maksullisiin tilaisuuksiin 

·         rahastonhoitajan palkkio lasketaan 150 euroon

·         lehdentekopalkkio on 25 euroa/lehti laskua vastaan.

9.    Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Korpela ja erovuoroisten tilalle varsinaisiksi jäseniksi Olli Paavola, Jouko Kangasniemi, Juha Sundström ja Göran Koreneff sekä varajäseniksi Markku Koskela ja Reima Naumanen. Tilintarkastajiksi valittiin Marko Aho ja Juhani Vähäniitty, varalla Pekka Lahti ja Jukka Vaijärvi.

10.  Jouko Kangasniemi päätti kokouksen 17:03

 

 

 

Göran Koreneff

SihteeriLiite syyskokouksen 2003 pöytäkirjaan

 

Suomen APL-yhdistys ry

 

 

Hallitus vuonna 2004

 

Antti Korpela, puheenjohtaja

Veli-Matti Jantunen

Arto Juvonen

Sami Laitinen

Jouko Kangasniemi

Juha Sundström

Olli Paavola

Göran Koreneff

 

Markku Koskela  (varajäsen)

Reima Naumanen  (varajäsen)

 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

 

1. Järjestetään maksullinen APL "Metsäseminaari" 18.-19.3.2004

Vanajanlinnassa

 

2. Järjestetään kolme ilmaista iltapäivätilaisuutta

* toukokuussa kevätkokouksen yhteydessä

* syyskuussa

* marraskuussa syyskokouksen yhteydessä

 

3. APL-uutisia toimitetaan neljä kappaletta

 

4. Koordinoidaan matkoja kansainvälisiin APL-konferensseihin

   

5. Tutustutaan muihin APL-henkisiin ohjelmointikieliin