GoldAPL.gif (6629 bytes) 

 


Syyskokous 2001

Suomen APL-yhdistyksen syyskokous
Paikka: Kansaneläkelaitos, Nordenskjöldinkatu 12
Aika 27.11.2001

 1. Arto Juvonen avasi kokouksen klo 16.30
 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Juvonen ja sihteeriksi Jouko Kangasniemi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Ranta ja Kimmo Kekäläinen
 3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 4. Anssi Seppälä esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2002
 5. Arto Juvonen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2002
 6. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin
 7. Jäsenmaksuiksi vuodelle 2002 päätettiin 20 euroa henkilöjäsenelle ja 200 euroa yhteisöjäsenille
 8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot. Yhdistys kustantaa puheenjohtajan APL-konferenssimaksun. Tilintarkastajille maksetaan tarvittaessa palkkio. Lehdentekijälle maksetaan 84 euroa/lehti laskua vastaan.
 9. Hallituksen jäsenten valinta. Puheenjohtajaksi valittiin Jouko Kangasniemi ja erovuoroisten tilalle jäseniksi Göran Koreneff, Juha Sundström ja Hannu Sihvonen. Varajäseniksi valittiin Arto Juvonen ja Antti Korpela.
 10. Tilintarkastajiksi valitiin Vesa Ronkainen ja Marko Aho. Varalla Juhani Vähäniitty ja Pekka Lahti.
 11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15

Puheenjohtaja Arto Juvonen
Sihteeri Jouko Kangasniemi

Hallitus 2002

Jouko Kangasniemi, puheenjohtaja
Richard Eller (erovuorossa 2002)
Timo Korpela (erovuorossa 2002)
Markku Koskela (erovuorossa 2002)
Olli Paavola (erovuorossa 2002)
Göran Koreneff
Hannu Sihvonen
Juha Sundström
Arto Juvonen (varajäsen)
Antti Korpela (varajäsen)

Muut toimihenkilöt
Kimmo Kekäläinen, APL-uutiset
Anssi Seppälä, rahastonhoitaja

 


Last modified: 15.02.2013