GoldAPL.gif (6629 bytes) 

 


Suomen APL-yhdistys ry:n kevätkokous 2.5.2001

APL-yhdistyksen kevätkokous 2.5.2001 Tilastokeskuksen pienessä Auditoriossa klo 16.30 - 17.10.

1. Kokouksen avaus

Arto Juvonen avasi kokouksen 16.30.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Juvonen ja sihteeriksi Jouko Kangasniemi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Veli-Matti Jantunen ja Göran Koreneff.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Vuoden 2000 tilinpäätös ja toimintakertomus

Rahastonhoitaja Anssi Seppälä esitteli seikkaperäisesti taseen ja tuloslaskelman. Yhdistyksen tulos vuonna 2000 oli 7603,36 mk alijäämäinen. Puheenjohtaja esitteli vuoden 2000 toimintakertomuksen.

5. Tilintarkastuskertomus

Yhdistyksen tilintarkastaja Jaakko Ranta luki tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätös on laadittu lain ja säännösten mukaan.

6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin yksimielisesti tuloslaskelma ja tase.

7. Tappio

Tilikauden tappio 7603,36 mk päätettiin kattaa yhdistyksen voittovarojen tililtä.

8. Hallituksen vastuuvapaus

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

9. Kokouksen päättäminen

Arto Juvonen päätti kokouksen kello 17.10

Sihteeri Jouko Kangasniemi

 


Last modified: 15.02.2013