Suomen APL-yhdistyksen syyskokous
Paikka: Unioninkatu 14 kokoustilassa U5
Aika: 23.11.2000 klo 16.30

1. Arto Juvonen avasi kokouksen klo 16.45

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Juvonen ja sihteeriksi Göran Koreneff. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki Tenkula ja Hannu Sihvonen.

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Anssi Seppälä esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2001.

5. Arto Juvonen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2001(liite).

6. Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

7. Jäsenmaksut pysyvät ennallaan, eli ovat vuonna 2001:

30 mk opiskelijajäseniltä

100 mk henkilöjäseniltä

1200 mk yritysjäseniltä

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot pysyvät ennallaan, eli ovat vuonna 2001:

puheenjohtajan osallistumismaksu APL-konferenssiin maksetaan

tilintarkastajat saavat ilmaisen pääsyn maksullisiin tilaisuuksiin

rahastonhoitajan palkkio on 750 mk

lehdentekopalkkio 500 mk numerolta.

9. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Juvonen ja erovuoroisten tilalle varsinaisiksi jäseniksi Markku Koskela, Timo Korpela, Richard Eller ja Olli Paavola sekä varajäseniksi Veli-Matti Jantunen ja Göran Koreneff.

10. Tilintarkastajina jatkavat Jaakko Ranta ja Marko Aho, varalla Pekka Lahti ja Kimmo Kekäläinen.

11. Arto Juvonen päätti kokouksen 17.07

Hallitus 2001

 Arto Juvonen, puheenjohtaja, (erovuorossa 2001)
Richard Eller
Tomas Gustafsson (erovuorossa 2001)
Jouko Kangasniemi (erovuorossa 2001)
Timo Korpela
Markku Koskela
Olli Paavola
Erkki Tenkula (erovuorossa 2001)
Veli-Matti Jantunen (varajäsen)
Göran Koreneff (varajäsen)

Muut toimihenkilöt 2001

 Kimmo Kekäläinen (APL-Uutiset)
Anssi Seppälä (rahastonhoitaja)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2001

1. Järjestetään maksullinen APL "Metsäseminaari" 8.-9.2.2001 Kirkkonummen Majvikissä

2. Järjestetään kolme ilmaista iltapäivätilaisuutta

toukokuussa kevätkokouksen yhteydessä

syyskuussa

marraskuussa syyskokouksen yhteydessä

3. APL-uutisia toimitetaan neljä kappaletta

4. Koordinoidaan matkat kansainvälisiin konferensseihin,  mm. vuoden 2001 APL-konferenssiin USA:han

5. Web-sivuja kehitetään Olli Paavolan toimesta

Kerätään APL-yhdistyksen kotisivuille APL-menestystarinoita

6. Pyritään edistämään pohjoismaista APL-yhteistyötä