Suomen APL-yhdistys r.y.

Hallituksen kokous 20.10.1998 klo 17:00

Paikka: Ravintola König, Mikonkatu, Helsinki

Läsnä: Korpela

Anssi Seppälä, rahastonhoitaja

Richard Eller, sihteeri

Juhani Sundström

Olli Paavola

Pertti Kalliojärvi

ja Arto Juvonen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:19.

 

2. Eric Baelenin vierailu

APL2000 Inc:in toimitusjohtaja Eric Baelen poikkeaa Euroopan kierroksellaan Suomessa 20.11.1998. Yhdistys järjestää yhteistyössä Aamupäivä 9:00- ETK järjestää tilat. Lounas 11:30-12:30. Yhdistys osallistuu tilojen kustannuksiin, ip 14:00. RE Time Tracker Oy järjestää iltatilaisuuden Baelenille.

 

3. Peter Donnellyn vierailu

Dyadic Systems Ltd:n toimitusjohtaja Peter Donnelly vierailee Suomessa seuraavalla viikolla. Vierailuun liittyen järjestetään Dyalog APL/W-esittelytilaisuus 25.11 MT-palvelut tiloissa. Reima ja Kimmo järjestää. Vuosikokous alkaa 17:00. Donnelly n. klo 14:00.

 

4. Yhdistyksen julkaisu

Päätettiin, että tähän mennessä tulleet artikkelit julkaistaan heti webissä ja varsinainen kirjamuotoisen julkaisun teko siirtyy ensi vuoden puolelle toimitukseen toistaiseksi tulleiden artikkelien vähyyden vuoksi.

 

5. Veli-Matti Jantusen APL-opas

Veli-Matti Jantusen APL-opas. Todettiin, että VMJ tuottama uusi "Eräs APL-opas" on varsin hyvä ja ajan tasalla oleva APL-yleisopas. Alustavasti päätettiin tehdä oppaasta A5-kokoinen "omakustannekirja", jota tullaan jakamaan eri tilaisuuksissa sekä liitteeksi yhdistyksen vuosijulkaisuun. Kirjan toteutuskustannukset, kannen väri, kannen laatu, painoksen määrä yms. selvitetään seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä. Asiaa hoitaa VMJ ja Arto Juvonen.

 

6. Arto Juvosen ehdotus hallituksen kokousten täydentämiseksi

Arto Juvonen ehdotti, että hallituksen kokoustyöskentelyä täydennetään sähköposti- tai chat-kommunikoinnilla. Myöhemmin tätä voi täydentää bulletin board tai vastaavalla toiminnalla. Päätettiin ottaa koekäyttöön hallituksen sisäinen sähköpostiviestien otsikointikäytäntö.

 

7. Yhdistyksen vuosikokoukseen liittyvät asiat

Yhdistyksen vuosikokous pidetään MT-tiloissa 25.10. alkaen 17:00 yhdistyksen sääntöjen määräämässä järjestyksessä.

 

8. Muut asiat

Ensi talven APL-talviseminaari pidetään Hämeenlinnassa Vanajanlinnassa 4.-5. helmikuuta 1999. Tilaisuus on kaksipäiväinen seminaari yöpymisineen ja saunomisineen linnassa. Yhdistys kutsuu tilaisuuden ulkomaiseksi esiintyjäksi englantilaisen John Scolesin.

Päätettiin irtisanoa jo kertaalleen irtisanottu Eunetin Internet-sopimus.

Arto Juvonen ehdotti, että yhdistyksen Tilastokeskuksen tiloissa olevasta yhdistyksen APL-kirjastosta tiedotetaan yhdistyksen web-sivuilla. Sivuille laitetaan kirjaston kirjaluettelo ja kirjaston käyttöohjeet. Asiaa hoitavat Veli-Matti Jantunen ja Olli Paavola yhdessä.

Yhdistyksen säännöt laitetaan yhdistyksen web-sivuille. Sihteeri hoitaa sääntöjen kirjauksen.

Käytiin läpi palautunutta jäsenmaksupostia.

Lisäkannusteena yhdistyksen yritysjäseneksi liittymiseksi todettiin, että yritysjäsenille tarjotaan lisäetuna maksuton linkki yhdistyksen kotisivulta.

 

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30.

 

 

Helsingissä 20.10.1998

 

 

 

 

Timo Korpela Richard Eller

puheenjohtaja sihteeri