Suomen APL-yhdistys r.y.

Hallituksen kokous 18.2.1998 klo 17:00

Paikka: Eläketurvakeskus, Helsinki

Läsnä: Timo Korpela, puheenjohtaja

Anssi Seppälä, rahastonhoitaja

Richard Eller, sihteeri

Kimmo Kekäläinen, APL-Uutisten päätoimittaja

Tomas Gustafsson

Marko Aho, tilintarkastaja

Pekka Haapala

 

1. Puheenjohtaja Timo Korpela avasi kokouksen klo 18:00.

2. Richard Eller kertoi yhteenvedon Gustavelundissa tammikuun lopussa järjestetystä 2-päiväisestä tehokäyttöseminaarista, jossa oli n. 38 osallistujaa. Tilaisuus oli tuottojensa suhteen ylijäämäinen. . Anssi Seppälä hoitaa osallistumismaksujen laskutuksen. Samalla hyväksyttiin RE Time Tracker Oy:n hallinnointikulut 1000 mk + juoksevat kulut (postitus yms.). Gustafsson toi esille ajatuksen palautekyselystä, että seuraavissa vastaavissa seminaareissa pitäisi palata järjestää myös kirjallinen materiaali.

3. Marko Aho esitteli yhdistyksen vuoden 1997 tilinpäätöksen ja taseen, joka osoitti n. 6500 mk toiminnallista voittoa.

4. Päätettiin, että haetaan yhdistykselle www.finnapl.org domain. Asiaa hoitavat hallituksen jäsenet Tomas Gustafsson ja Olli Paavola. Tomas Gustafsson valtuutettiin valitsemaan sopiva Internet-palveluntarjoaja (esim. Eunet, SciFi tai DLC).

5. Kimmo Kekäläinen kertoi Adaytumin ja Morten Krombergin kanssa yhteistyössä järjestettävästä APL-iltapäivästä, joka järjestetään torstaina 23. toukokuuta alkaen klo 13:00. Iltapäivä jatkuu yhdistyksen sääntömääräisellä kevätkokouksella klo 17:00, jonka jälkeen järjestetään jäsenistölle avoin sauna/ravintolatilaisuus. Tilaisuudesta lähetetään kirjeitse erillinen kutsu yhdessä yhdistyksen jäsenmaksukuittien kanssa. Lisäksi tilaisuudesta tiedotetaan webissä ja APL-Uutisissa. Kimmo Kekäläinen valtuutettiin hoitamaan käytännön järjestelyt.

6. Anssi Seppälä kertoi Roomassa järjestettävästä kansainvälisestä APL98-konferenssista. Konferenssi on viisipäiväinen ja järjestetään 27.7.-31.7.1998. Konferenssiin ollaan saatu jo riittävä määrä papereita, mm. yksi Suomesta (A. Juvonen). Workshopeja ei vielä ole riittävästi. Todettiin, että konferenssin järjestäjät ovat tiedottaneet tilaisuudesta lähinnä sähköpostitse. Konferenssin web-sivut ovat osoitteessa http://apl98.uniroma2.it/. Konferenssin osallistumismaksu on ilmoittautumisajankohdasta ja jäsenyydestä riippuen n. 260-410 USD. Lisätietoja mm. Anssi Seppälältä.

7. Vuodenvaihdekiireiden vuoksi APL-raamattu ei ole edistynyt parin viime kuukauden aikana.

8. APL-Uutiset 1/98: Kutsu kevätkokoukseen ja iltapäivään, Rooman APL-konferenssin, Tomas Gustafssonin artikkeli, Pekka Haapala kirjoittaa Jim Brownin esityksestä, uuden puheenjohtajan artikkeli ja kuvia ja muita artikkeleita. Artikkelien deadline on 9.3. Kimmo Kekäläiselle toimitettuna.

9. APL98-vuosikirja. Tarkoitus on kertoa eri organisaatioiden APL-käytöstä ja Timo Korpela koostaa tämän. Mm. hallituksen jäsenet kertovat omien organisaatioidensa APL käytöstä.

10. Vuoden 1998 toimintasuunnitelma: Tammikuussa järjestetyn tehoseminaarin lisäksi keväällä järjestetään APL-iltapäivä ja toukokuun lopussa mahdollisesti järjestettävä iltaristeily Runebergilla (Tomas Gustafsson järjestää). Syksyllä on tarkoitus pitää vähintäänkin yksi seminaari, syyskokous ja pikkujoulutapahtuma.

11. Hallitus keskusteli Tietojenkäsittelyliittoon liittymisestä. Alkuperäisenä ajatuksena oli päästä liiton alajärjestöksi tai yhdistysjäseneksi ilman muita sitoumuksia. Toisaalta APL-yhdistys on tänään varsin omavarainen ja oma toiminta on riittävän laajaa. Liittoon liittyminen ei ilmeisesti toisi nykyiselle jäsenistölle riittävää tai merkittävää uutta lisäetua jäsenmaksujen korvikkeeksi. Suurin kysymys on kuitenkin nykyisen jäsenkunnan säilyminen varsinkin, jos jäsen joutuisi maksamaan ja hoitamaan jäsenyytensä liiton kanssa. Päätettiin kysyä lisätietoja ja jatkaa keskustelua seuraavassa kokouksessa. Anssi Seppälä toimii yhteyshenkilkönä.

12. Muut asiat. Käytiin vilkasta keskustelua.

13. Timo Korpela päätti kokouksen klo 19:50.

 

 

Helsingissä 18.2.1998

 

  

Timo Korpela

Richard Eller

puheenjohtaja

sihteeri