SUOMEN APL-YHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS

 

Aika ja paikka: 19.01.1998 klo 17.00, Pannonia

Läsnä:

Timo Korpela (pj+siht)

Marko Aho

Richard Eller

Thomas Gustafsson

Pekka Haapala

Arto Juvonen

Veli-Matti Jantunen

Jouko Kangasniemi

Kimmo Kekäläinen

Olli Paavola

Jaakko Ranta

Anssi Seppälä

Juha Sundström 

 1. Kokouksen avaus
 2. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10

 3. Sihteerin ja rahastonhoitajan valinta
 4. Sihteeriksi valittiin Richard Eller ja rahastonhoitajaksi Anssi Seppälä

 5. Rooman konferenssin Call for Papers

 Anssi Seppälä kertoi, että konferenssia varten on tullut vain noin 20 paperia ja siksi paperien jättöaikaa on jatkettu tammikuun loppuun.

3. Tanskalaisia vieraita APL-iltapäivään

Kimmo Kekäläinen kertoi, että tanskalaiset olisivat halukkaita pitämään Suomessa demon uudesta budjetointiohjelmastaan. APL-iltapäivänä pidettävä demo olisi teknispainotteinen ja yhdistys hoitaa tilaisuuden mainostamisen. Muuten vieraat ovat Suomessa omalla kustannuksellaan. Tilaisuus ehdotettiin pidettäväksi kevätkokouksen yhteydessä maaliskuun lopussa, klo 13.00-17.00. Paikka olisi joko Tilastokeskus tai Metsäteollisuustyönantajat. Keskustelussa tuli esille, että loppukäyttöosuutta voisi mainostaa myös muille esimerkiksi Tietoviikossa. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

 1. APL-tehokäyttö II seminaari
 2. Richard Eller kertoi, että seminaariin on ilmoittautunut 37 osallistujaa. 

 3. Rahastonhoitajan tehtävät 
 4. Rahastonhoitajan tehtävät on siirretty Marko Aholta Anssi Seppälälle. Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu tilinkäyttöoikeus, joka siirretään Anssi Seppälälle. Samalla tilinkäyttöoikeus poistuu Marko Aholta.  

  Postipankki, jäsentili 800014-1140778

  Merita WTC, käyttötili 240018-132250

  Merita WTC, USD 240062-1898 

 5. Eroavan rahastonhoitajan muistaminen 
 6. Yhdistys luovutti eroavalle rahastonhoitajalle Marko Aholle yhdistyksen college-paidan (koko S) muistoksi 3,5 vuoden työstä. 

 7. Kokouksen päättäminen 

Yhdistyksen hallituksen seuraava kokous pidetään Eläketurvakeskuksessa 11.2.1998 klo 17.00

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

 __________________________

Timo Korpela

Puheenjohtaja