Hallituksen kokous 12.8.1997

Suomen APL-yhdistys ry:n hallituksen kokous pidettiin 12.8.1997 Eläketurvakeskuksen tiloissa.

Läsnä:

A. Seppälä (puheenjohtaja)
O. Paavola (sihteeri)
T. Korpela
J. Sundström
K. Kekäläinen
M. Aho
V-M. Jantunen
J. Kangasniemi
R. Eller (saapui 17.45)
R. Naumanen (saapui 18.18)

Esityslista:

  1. Kokouksen avaus
  2. APL97-konferenssi
  3. APL-iltapäivä
  4. Seminaari
  5. Syyskokous
  6. APL-Uutiset #2-4
  7. Free-APL
  8. APL-raamattu
  9. Seuraava kokous
  10. Kokouksen päättäminen

Päätökset ja toiminta:

1. Kokouksen avaus:
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:00.
2. APL97-konferenssi:
T. Korpela toimii yhdistyksen edustajana ja vastaa kontakteista
APL-Uutisiin tehdään juttuja, K. Kekäläinen huolehtii niiden keräämisestä
Konferenssin järjestämistä joskus tulevaisuudessa ei pidetä kokonaan mahdottomana
3. APL-iltapäivä:
Ilmainen tilaisuus järjestetään 22.9 alkaen klo 14:00
Katsotaan konferenssikuvia ja jaetaan saatua materiaalia
Vastuuhenkilö R. Naumanen (tilat)
4. Seminaari
aihe valitaan APL97:n jälkeen
työryhmä: K. Kekäläinen ja A. Seppälä
R. Eller ilmaisi halukkuutensa kuulua työryhmään
Kartoitetaan kentältä aiheita/aikaa
Järjestettänee vasta alkuvuodesta 1998
Työryhmä esittelee saavutuksiaan ja mietteitään seuraavassa hallituksen kokouksessa
5. Syyskokous
yhdistetty syyskokous ja pikkujoulu pidetään 27.11
R. Naumanen vastuuhenkilö (tilat)
6. APL-Uutiset #2-4
ei itsetarkoitus tehdä orjallisesti 4 numeroa vuodessa
tehdään vain tarvittaessa
voi olla myös "newsletter"-tyyppinen
7. Free-APL
toimii myös NT-ympäristössä
A. Seppälä jatkaa tutkimista
8. APL-raamattu
R. Eller käynyt läpi omaa materiaaliaan
9. Seuraava hallituksenkokous
22. 9 klo 13:00 ennen syyskokousta
10. Kokouksen päättäminen
puheenjohtaja päätti kokouksen 18:33
vilkasta keskustelua jatkettiin edustavassa saunaosastossa pitkään