Suomen APL-yhdistys ry:n hallituksen kokous 24.3.1997

APL-yhdistys				HALLITUKSEN KOKOUSMUISTIO
Anssi Seppälä


APL-yhdistyksen hallituksen kokous 24.3.1997 RE Timetrackerin tiloissa klo
16.30 - 18.15.

Anssi Seppälä	pj,siht.
Timo Korpela
Marko Aho
Richard Eller
Olli Paavola
Tomas Gustafsson
Jouko Kangasniemi
Kimmo Kekäläinen
 1. Causeway-seminaari on 28.4.-29.4. Tilastokeskuksessa. Anssi sopii Adrianin kanssa tilaisuuden muista järjestelyistä.
 2. APL-konferenssiin 18.-20.8. lähtijöitä on jo tiedossa. Matkajärjestelyistä ottaa tässä vaiheessa vastuun Timo Korpela (Timo.Korpela@etk.fi). Timolle voi ilmoittaa jos on lähdössä mukaan. Varsinaista ryhmämatkaa ei järjestetä, mutta hauskaa ryhmässä matkustamista kyllä.
 3. APL-uutiset 1/97 materiaali pitää olla Kimmolla 4.4. mennessä. Tiedotusta Causeway seminaari, vuosikokous, konferenssi, yms.
 4. Keskustelu meneillään olevista projekteista:
  Käytiin läpi APL-yhteyksiä:Tietojenkäsittelyopin kirjasto, Tekniska läroverket, TY/kansantalous: Kirjasto ottaa vastaan APL-uutisia (ISSN 0785-2738). Oppilaitokset ovat kiinnostuneita, mutta opetukseen sopivan hintaista Windows-tuotetta tarvitaan.
  Todettiin, että FreeAPL käyttöliittymä on liian karu uusien käyttäjien houkuttelussa. Tulkkien toimittajien olisi tarjottava edullisia demo-versioita, jolla olisi helppo esitellä nyky-APL:n hienouksia.
  Olli hankkii lisää tilaa www-palveluun, jotta FreeAPL saadaan kaikkien ulottuville.
  Richard aloittaa "APL-Raamatun" kokoamisen.
 5. Seuraava kokous
  Seuraava kokous pidetään kevätkokouksen yhteydessä.

Anssi Seppälä