Suomen APL-yhdistys ry:n hallituksen kokous 24.2.1997


APL-yhdistys               PÖYTÄKIRJA

Anssi Seppälä

Hallituksen kokous 2/97 24.2.1997 16.00 - 18.30 Dinosoftin tiloissa

                     Anssi Seppälä (pj&siht.)
                     Olli Paavola
                     Marko Aho
                     Juhani Sundström
                     Tomas Gustafsson
                     Richard Eller
                     Jouko Kangasniemi (poistui aiemmin)
                     Reima Naumanen (saapui myöhemmin)

 1. Avaus

  Kokouksen avasi, puhetta piti ja pöytäkirjaa piti Anssi Seppälä.

 2. APL Tehokäyttöseminaarin jälkipuinti

  Osanottajamäärä ylitti odotukset ja paikalla oli 41 osanottajaa, joista 34 maksavaa. Seminaari koettiin onnistuneeksi ja osanottajien palaute oli valtaosin positiivinen. Seminaari tuotti yhdistykselle tällä kertaa tuloa. Koska yhdistyksen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa, tullaan tuotot käyttämään tulevien maksuttomien tilaisuuksien järjestämiseen.

  Seuraavan kerran vastaava tilaisuus olisi sopiva pitää vuoden 1997 loppupuolella.

  Tilaisuuden järjestämisessä kiitettiin Richardin panosta (paikan järjestäminen, ohjelman suunnittelu, videotykki ja äänentoisto).

  Seminaarimateriaalin kokoamisessa ja monistamisessa syntyneitä toimistokuluja päätettiin korvata RE TimeTracker Oy:lle seuraavasti:

  	- seminaarimateriaalin kopiointi	3245 mk
  	- projektikansiot 	 		 645 mk
  	- välilehdet 	 			 320 mk
  	- laskujen postim.	  		 63 mk
  	- toimistotyö 				1800 mk
  	Yhteensä				6073 mk
  
 3. Tilinpäätös 1996

  Marko Aho esitteli vuoden 1996 tilinpäätöksen, joka näytti tappiota 11064,30 mk. Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen omalta osaltaan. Anssi kokoaa pöytäkirjat ja toimittaa tilinpäätömateriaali tilintarkastajille.

  Markolle osoitettiin kiitos hyvästä rahastonhoitamisesta.

 4. Vuoden 1997 toiminnan suunnittelua.

  Tulevien tilaisuuksien (kevätkokous ja Causeway-seminaari) suunnittelu jäi valmisteltavaksi Anssille. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

  APL:n edistämistoiminnassa pohditiin kontaktien parantamista APL:n ulkopuoliseen maailmaan. Sovittiin yhteyshenkilöverkon luomisesta. Hallituksen jäsenet yrittävät tavoittaa asiasta kiinnostuneen uuden henkilön, joka voisi toimittaa edelleen APL-tietoa omassa yhteisössään. Vapaaeshtoisesti löytyi seuraavat kontaktit:

  	Anssi: teknilliset oppilaitokset Kuopiossa ja Ylivieskassa
  	Tomas: Tekniska läroverket
  	Marko: HY tietojenkäsittelyopin laitos
  	Jouko: Tampereen YO kansantaloustiede
  	Reima: Joensuun YO
  

  APL:n julkaisutoiminnassa pohdittiin painetun ja WWW materiaalin suhdetta ja päädyttiin seuraaviin hankkeisiin:"APL-WWW" ja "APL-raamattu".

  APL-WWW on yhdistyksen ylläpitämä kotisivu, johon hankitaan kattava materiaali APL:stä. Tavoitteena olisi se, että sieltä voisi imuroida APL-tulkin, jonk kanssa voisi edelleen kokeilla APL:ää. Tarkoitukseen soveltuisi T.Ylisen APLFree Windows-tulkki. Vastuuhenkilö on Olli.

  "APL-Raamattu" on paperimuodossa koottu kattava kokonaisuus APL-ohjelmoinnista. Tarkoitus on, että siinä on kaikki mitä APL-ohjelmoinnista tarvitsee tietää. Materiaali kootaan yhdistyksen julkaisuista seminaarimateriaaleista ja konferensseista. Vastuuhenkilö on Richard.

 5. Seuraava kokous

  Seuraava kokous pidetään maanantaina 24.3.1997 16.30 RE:n tiloissa.

 6. Kokous päätettiin.

Anssi Seppälä

e-mail:Anssi.Seppala@vtt.fi
VTT Energy, Energy and Power Systems tel:+358 9 4566767
Street: Tekniikantie 4C, Espoo, Finland fax:+358 9 4566538
Post: P.O.Box 1606, 02044 VTT, Finland