Suomen APL-yhdistys ry:n hallituksen vaihtokokous 31.1.1996

Aika:   31.1.96
Paikka:  Ravintola Kellarikrouvi
      klo 18.00-      
Läsnä:         
      Marko Aho
      Veli-Matti Jantunen
      Pertti Kalliojärvi 
      Jouko Kangas
      Kimmo Kekäläinen  (APL-uutisten päätoimittaja)
      Reima Naumanen
      Olli Paavola
      Anssi Seppälä   (puheenjohtaja)
      Juha Sundström
      Juhani Vähäniitty (sihteerinä)
 1. Kokouksen puheenjohtajana toimi Anssi Seppälä
 2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Juhani Vähäniitty
 3. Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Olli Paavola, joka samalla toimii arkistonhoitajana.
 4. Yhdistyksen rahastonhoitajaksi vuodelle 1996 valittiim Marko Aho. Yhdistyksen posti pyydetään kääntämään postilokerosta Marko Ahon osoitteeseen.
 5. Aho esitteli rahatilanteen vuoden 1995 lopussa. Enin osa tulosta muodostui jäsenmaksuista, kokortuotoista ja seminaarimaksuista. Eniten rahaa meni ohjelmistomessuille.
 6. APL-yhdistyksen Internet-hoitajaksi valittiin Juhani Vähäniitty.
 7. Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Juhani Vähäniitty
 8. Käsiteltiin vuoden 1996 toimintaa. Erityisesti käsiteltiin tiistaina 5.3.1996 pidettävää seminaaria, jonka koordinoijaksi vallittiin Juha Sundström. Tilaisuuden maksuksi määrättiin 600mk jäseneltä ja muilta 1200 mk. Opiskelijoiden osanottajamaksu olisi 100mk. Kokopäiväseminaarissa tarjottaisiin lounas ja kahvit. Teemana olisi "Object APL", Causeway, namespaces jne. Seminaarista tarkemmin APL-uutisissa.
 9. 1/96 APL-uutisten materiaali pyydettiin seuraavaan maanantaihin mennessä.
 10. Reima Naumanen lupasi hoitaa jäsenmaksujen perinnän APL-uutisten välityksellä.
 11. Paikalla olleet suostuivat siihen, että heidän nimensä voidaan ilmoittaa yhdityksen internet-sivuilla yhdistyksen hallituksen jäseninä tai muina toimihenkilöinä.
 12. Juhani Vähäniitylle annettiin valtuudet tilata Personal Eunet liittymä yhdistyksen nimiin. Kuukausivuokran minimi olisi 30-40mk, johon sisältyisi 2 tuntia yhteysaikaa sekä mahdollisuus omaan kotisivuun ja muihin dokumentteihin.
 13. Sovittiin, että yhdistyksen puheenjohtaja hoitaa yhdistyksestä laadittavan kaupparekisteriotteen patentti- ja rekisterihallitukseen.
 14. Sovittiin, että yhdistyksen rahastonhoitajalle (vuonna 1996 Marko Aho) annetaan yhdistyksen PSP-tilin käyttöoikeus.
 15. Hallituksen seuraavaksi kokousaika sovittiin 5.3. seminaarin yhteyteen.
 16. Timo Laurmaan tutoriaalia APL-kongressissa päätettiin tukea 350 punnalla. Anssi Seppälä otti tehtäväkseen hoitaa asian käytännössä.

Juhani Vähäniitty