APL-yhdistyksen hallituksen kokous 24.4.2014 Krapihovissa

 

Läsnä: Veli-Matti Jantunen, Olli Paavola, Arto Juvonen, Göran Koreneff, Kimmo Kekäläinen, Jouko Kangasniemi

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16:00

 

2. Vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus

Käsiteltiin tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Tilinpäätös oli 1237,13 euroa tappiollinen. Hallitus esittää tappion siirtämistä voitto/tappio-tilille. Esa hoitaa tilinpäätöksen kierrätyksen hallituksen ja tilitarkastajien välillä.

 

3. Metsäseminaarin välipuinti

Metsäseminaarissa oli odotuksia pienempi osanotto, eli yhteensä 19 henkeä. Suurin syy olivat mm. lomamatkat. Tulevina vuosina pitää huomioida lomat metsäseminaarin ajoitus suhteessa lomiin. Seminaaria pidetään edelleen hyödyllisenä koulutustilaisuutena ja ajatusten vaihtopaikkana.

 

4. Kevätkokousjärjestelyt

Kevätkokous järjestetään 20.5.2014 Työ- ja elinkeinoministeriössä. Mikko hoitaa järjestelyt paikan päällä. Lasse Koskinen ja Kaarlo Reipas esitelmöivät. Kutsu lähetetään sähköpostilla ja julkistetaan myös yhdistyksen www-sivuilla.

 

5. Muut asiat

Seuraava hallituksen kokous järjestetään syksyllä

 

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:20

 

Sihteeri Jouko Kangasniemi