APL-yhdistyksen hallituksen kokous 5.11.2013, Eteläranta 10

Osallistujat: Veli-Matti Jantunen, Göran Koreneff, Esa Lippu, Juha Sundström, Kimmo Kekäläinen, Arto Juvonen ja Jouko Kangasniemi

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 17.00

2. Metsäseminaari

Vuoden 2014 metsäseminaari järjestetään Krapihovissa 24.-25.4.2014. Varaus on vahvistettu. Viimeistään maaliskuun puolivälissä laitetaan lopullinen kutsu liikkeelle. Tarjouksen peruuttaminen pitää tapahtua kuukautta ennen. Pyritään laskuttamaan osallistumismaksut etukäteen. Seminaarin hinta on aiempien vuosien tapaan 295 €. 

Seminaariohjelmaksi on tässä vaiheessa tiedossa Dyalog:in 2-3 esitystä ja mahdollisesti Walter Fil esittää jotain. Jouko ja WM ovat potentiaalisia kotimaisia esitelmöijiä. Adrian?  ETK? Nordea? Ilmarinen? Reima? Alexey? Gianfranco? Ennakkotiedote tilaisuudesta lähtee syyskokouskutsun mukana.

 3. Talous- ja budjettiasiat

Metsäseminaarin hinta on 295 euroa. Jäsenmaksut pidetään ennallaan.  Hallituksen kokouskuluihin varataan budjetissa 1200 €. Rahastonhoitaja lähettää maksamattomista jäsenmaksuista ja seminaarimaksuista muistutuksen.

4. Syyskokous

Syyskokous järjestetään tiistaina 26.11.2013 klo 14 Tilastokeskuksessa. Dyalogin Richard Smith pitää esitelmän komponenttitiedostoista ym.  WM voi kertoa seminaarin alussa konferenssikuulumisia. Arto käy tapaamassa Richardia maanantaina päivällä/illalla. Muita halukkaita selvitetään. Syyskokous pidetään klo 16:00, jonka jälkeen on iltapala ja sauna.

Ensi vuoden hallituksessa ovat vaihtovuorossa: Veli-Matti Jantunen, Jouko Kangasniemi, Göran Koreneff ja Kimmo Linna. Jatkavat: Juha Sundström, Esa Lippu, Kimmo Kekäläinen ja Arto Juvonen. Varajäseninä vaihtovuorossa ovat: Reima Naumanen ja Olli Paavola. Toiminnantarkastajina nykyään ovat Jaakko Ranta ja Antero Ranne, varalla Marko Aho ja Mikko Kauppinen.

Ensi vuoden toimintasuunnitelma on laadittu ja sai hallituksen kannatuksen.

5. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään viimeistään helmikuun alussa.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:00

 

Jouko Kangasniemi                                 Göran Koreneff

Sihteeri                                                     Puheenjohtaja