Suomen APL-yhdistyksen hallituksen kokous 16.4.2008 16:30 EK, Eteläranta 10


Läsnä: Veli-Matti Jantunen, Arto Juvonen, Jouko Kangasniemi, Kimmo Kekäläinen, Göran Koreneff, Anssi Seppälä, Juha Sundström, Esa Lippu

1. Kokouksen avaus

 

PuheenjohtajaVeli-Matti Jantunen avasi kokouksen 16:40 ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


2. Meriseminaari 2008

 

Ilmoittautuneita on 18 ja sihteeri ilmoitti lisäksi osallistumisestaan. Katetta seminaarista ei tule, mutta järjestelyistä johtuen se on yhdistykselle taloudellisesti riskitön. Lasku lähtee osallistujille pikapuoliin. Luonnosteltiin seminaariohjelmaa. Lisää esityksiä kaivattiin.

3.Viestintä

 

APL-uutiset tehdään syksyllä. Yhdistyksen hankkima osoite finnapl.net toimii.

 
4. Kevätkokouksen valmistelu


Rahastonhoitaja Anssi Seppälä esitteli yhdistyksen taloutta. Voitolla ollaan. Yhdistyksessä on 52 jäsentä ja 4 yhdistysjäsentä. Lisättiin toimintakertomukseen finnapl.net-osoitteen hankinta 10 vuodeksi.

5. Muut asiat

 

APL-iltamat pidetään Työministeriössä syksyllä, syyskuussa. Syyskokous pidetään marraskuussa. Esa kysyy voiko sen pitää Varman uudessa toimitalossa.

 

6. Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:01.            Veli-Matti Jantunen             Esa Lippu
            puheenjohtaja                       sihteeri