Suomen APL-yhdistyksen hallituksen kokous 20.12.2006 klo 17:00.  Ravintola Romanov, Yrjönkatu 15, Helsinki

 

 

Pöytäkirja

 

 

1. Kokouksen avaus

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 17:15.

 

 

2. Metsäseminaari

 

Puheenjohtaja jakoi kokouskutsun. Seminaarin ohjelman kehittymistä voi seurata yhdistyksen www-sivuilta. Käytiin läpi kutsuluonnosta. Teemaksi otettiin "APL - tools for users".

 

Keskusteltiin järjestelyistä. Hyväksyttiin peruutusmaksu 225 euroa. Jouko Kangasniemi kävi ohjelmatilannetta läpi. Se on aika hyvä. Päätettiin myöhentää torstain ohjelmaa 15 minuuttia. Keskusteltiin voitaisiinko siirtää painopistettä pois Dyalogista ja Microsoftista. Todettiin, että ohjelmassa on vielä avointa, mutta käytettävissä oleva aika saadaan kyllä käytettyä. Todettiin että perjantai-iltapäivään lisätään vielä yksi esitys. Lopetuksen yhteydessä tarjoillaan kahvia. Uutta staraa ei lähdetä etsimään, Nabavia yritetään tulemaan seuraavan vuoden seminaariin.

 

Tiedotuskanavina toimivat APL-uutiset sekä yhdistyksen ja Vectorin www-sivut. Vector-tiedotus riittää ulkomaanmarkkinointiin. Adrian Smith tehnee jutun seminaarista Vectoriin.

 

 

3. APL-uutiset

 

APL-uutisiin tulee metsäseminaarikutsu, puheenjohtajan palsta, matkakertomus Dyalog-seminaarista sekä syyskokouksen pöytäkirja liitteineen. APL-uutisten dead-line tammikuun 1. viikko.

 

 

4. Kevätkokous

 

Kevätkokous ja APL-iltapäivä pidettäneen Tilastokeskuksessa viikolla 20 tai 21, ei kuitenkaan 24.5. tai 25.5. Tilastokeskus/ Markku Huttunen voisi esitellä kaikille avoimia StatFin -palveluita PXWeb-ympäristössä. Kokouksen jälkeen on tarjolla syötävää sekä sauna.

 

 

5. Muut asiat

 

Keskusteltiin APL:stä Wikipediassa. Morten Kromberg pitää kuulemma blogia. Kiinnostusta löytyisi XML-parsereita ja COM-objektien käyttöä käsitteleviin juttuihin ja/tai seminaareihin, esim. Metsä2008:n päätemana.

 

 

5. Kokouksen päättäminen.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:01.

 

Läsnä: Göran Koreneff (puheenjohtaja), Veli-Matti Jantunen, Arto Juvonen, Jouko Kangasniemi, Juha Sundström, Juhani Vähäniitty, Esa Lippu (sihteeri).