Suomen APL-yhdistyksen hallituksen kokous 11.10.2005 klo 17:00 Varman tiloissa, Annankatu 18A

 

 

Pöytäkirja

 

1. Kokouksen avaaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Antti Korpela avasi kokouksen klo 17:11

 

2. Metsäseminaari X

Metsäseminaari X pidetään Tervakosken Tervaniemessä 30-31.3.2006.

 

Hallitus katsoo ulkomaisten vieraiden olevan edelleen tervetulleita metsäseminaariin. Metsäseminaaria voi hyvin mainostaa syksyn Dyalog-seminaarissa Tanskassa. Veli-Matti lupautui suoramarkkinoimaan metsäseminaaria Sashalle. Ulkomaisille vieraille ei kuitenkaan luvata englanninkielistä seminaaria, eli kotimaiset esitelmät pidetään pääasiassa suomeksi. Mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan pyritään toimittamaan lyhyt englanninkielinen abstrakti suomenkielisistä esityksistä.

 

Staran lisäksi hallitus toivoo saavansa yhden tai useamman ulkomaisen esiintyjän. Ainoastaan staralla on starastatus, eli on yhdistyksen maksamana vieraana. Staraksi kaavaillaan ensisijaisesti Stefano Lanzavecchiaa, vaihtoehtona esitettiin myös Paul Mansouria. Tanskan valtuuskunnalle annettiin täydet valtuudet valita ja hankkia stara metsäseminaariin yllä olevin evästyksin.

 

3. Syyskokous

 

Syyskokous pidetään 16.11. klo 14:30 alkaen Rakennusteollisuus Ry:n tiloissa Unioninkadulla. Syyskokouksen yhteydessä pidetään iltapäiväseminaari ja iltaa jatketaan yhdistyksen pikkujoulujen merkeissä. Iltapäiväseminaarissa on ohjelmassa

·        VATTin Heikki Viitamäki (45 min),

·        Veli-Matti Jantunen ja Sudoku-ratkaisimet (30 min) sekä

·        osallistujien Dyalog-konferenssikuulumisia ja valokuvien näyttöä (mm. Olli) (30 min)

 

Antti kirjoittaa yhdistyksen toimintakertomuksen. Göran valmistelee ensi vuoden budjettiesitystä ja Jouko metsäseminaarin budjettia. Budjettiesityksestä käydään hallituksessa sähköpostikeskustelu ja tarpeen vaatiessa pidetään hallituksen kokous ennen syyskokousta.

 

4. APL-uutiset

Dead-line-tavoite on lokakuun loppuun mennessä, jotta syyskokousilmoitus saadaan riittävän ajoissa kansalaisten tietoon.

 

Joukolta on artikkeli valmiina ja Veli-Matilta on odotettavissa infopaketti Dyalog 11 näppäimistöstä, ml. näppäimistömuutokset. Muuta materiaalia: puhiksen palsta (Antti), syyskokouksen kutsu (Jouko), metsäseminaaritiedote (Jouko). Dyalog-seminaarista toivottiin matkakertomusta valokuvineen.

 

Yritysjäsenillä on mahdollisuus mainostaa toimintaansa APL-uutisissa, ja hallitus toivookin saavansa heiltä julkaisumateriaalia.

 

5. Muut asiat

Webbisivuja pitää päivittää, eli menneiden tilaisuuksien mainokset pois ja syyskokouksen ja metsäseminaari X:n infot tilalle. Hallituksen kokoonpanoa voisi päivittää.

 

APL-yhdistyksen logolla varustettujen hanskojen jäsenpostitusprojekti on käynnistynyt, eli ollaan paketointivaiheessa. Anssi apureineen hoitaa.

 

Keskusteltiin uudesta vektori/matriisipohjaisesta COMSOL script - ohjelmointikielestä/ympäristöstä, jolla on juuret Matlabissa. Aihe voisi sopia iltapäiväseminaarin ohjelmaksi, jos ko. scriptin maahantuojalta saataisiin joku innokas puhemies paikalle.

 

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:48

 

 

Läsnä: Antti Korpela (pj), Veli-Matti Jantunen, Esa Lippu, Juha Sundström, Jouko Kangasniemi ja Göran Koreneff (siht.)