Suomen APL-yhdistyksen hallituksen kokous 14.9.2005 klo 17:00 Ravintola Baker’s, Mannerheimintie 12

 

 

Pöytäkirja

 

1. Kokouksen avaaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Antti Korpela avasi kokouksen klo 17:21

 

2. Tilannekatsaus

Hallitus päätti valtuuttaa Anssi Seppälä kohtuullisin kustannuksin pakkauttamaan yhdistyksen logolla olevia hanskoja postitusta varten.

 

Hallitus iloitsi J-käyttäjäkunnan hyvästä kasvunopeudesta Suomessa, n. 100%.

 

Alkusyksyn seminaari jätetään tänä vuonna väliin ja keskitytään syyskokouksen yhteydessä järjestettävään iltapäiväseminaariin.

 

Todettiin, että Viking-seminaariin 19.-21.10 on tänäkin vuonna lähdössä edustava joukko suomalaisia APL-taitajia.

 

4. Syyskokous

 

Syyskokouksen yhteydessä pidetään iltapäiväseminaari mm. Viking-konferenssikuulumisineen ja iltaa jatketaan yhdistyksen pikkujoulujen merkeissä.

 

Hallitus valtuutti Joukoa valmistelemaan pitopaikkaa ja aikaa, alustavasti kokousta ollaan työntämässä marraskuun jälkipuoliskolle.

 

5. APL-uutiset

Dead-line-tavoite on lokakuun loppuun mennessä, jotta syyskokousilmoitus saadaan riittävän ajoissa kansalaisten tietoon.

 

Joukolta on artikkeli valmiina ja Veli-Matilta on odotettavissa syväluotaava dissektio Dyalog 11:sta.

 

5. Metsäseminaari X

Olli valtuutettiin selvittämään –tai hankkimaan joku selvittämään- pitopaikkavaihtoehtoja. Hallitus keskusteli tavanomaiseen tapaansa varsin vapaamuotoisesti erilaisista mahdollisuuksista, mm. Turusta, Haikon kartanosta, Mustiosta. Toivottiin seminaarifasiliteettien sisältävän riittävän määrän yhden hengen huoneita. Ensisijainen pitoajankohta olisi 23.-24.3.2006, toissijainen 16.-17.3.2006.

 

Budjetti laaditaan n. 25 henkilön mukaan, tosin makuupaikkoja pitää olla selvästi enemmän varalla.

 

Hallitus keskusteli stara-vaihtoehdoista, ja ilmaan heiteltiin sellaisia nimiä kuin Stefano Lanzavecchia, Paul Mansour, joku basingstoke-häiskistä. Hallitus toivoi myös muiden ulkomaisten esitelmänpitäjien osanottoa (maksavina vieraina), mm. Ray Cannonia mainittiin nimeltä. Ohjelmasta käynnistetään hallituksen kesken sähköpostirumba.

 

Hiukan entistä suurempi osuus englanninkielisiä esitelmiä parantaa seminaarin markkinoitavuutta ulkomaille. Tosin todettiin suomenkielisten esitysten olevan myös paikallaan, ja etteivät ulkomaiset vieraat niistä pahastu, ainakaan Adrian Smithin mukaan. Suomenkielisistä esityksistä voidaan jakaa kustakin 1-2 sivun yhteenvedon ennen esitystä, jos ulkomaisia vieraita alkaa lapata enemmänkin paikalle.

 

6. Muut asiat

Seuraava kokous pidetään ennen Viking-seminaaria, jotta saadaan a) mahdollisesti haalittua stara ja muita puhujia kymppimetsään ja b) markkinoitua metsäseminaaria (aika, paikka oltava selvillä).

 

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:40

 

 

Läsnä: Antti Korpela  (pj), Veli-Matti Jantunen, Kimmo Kekäläinen, Esa Lippu, Arto Juvonen, Reima Naumanen, Olli Paavola ja Göran Koreneff (siht.)