Suomen APL-yhdistyksen hallituksen kokous 11.4.2005 klo 17:00 EK:n tiloissa, Eteläranta 10

 

 

Pöytäkirja

 

1. Kokouksen avaaminen

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Veli-Matti Jantunen avasi kokouksen klo 17:20

 

2. IX Metsäseminaarin jälkipuinti

Sekä järjestelyt että ohjelma oli saanut pelkkää hyvää palautetta kävijöiltä. Metsäseminaariin osallistui 26 henkilöä, hieman edellisvuosia vähemmän. Aprikoitiin metsäseminaarien mahdollista urautuneisuutta ja konseptin uudistamistarvetta lähivuosina.

 

3. Tilinpäätös ja tase

Anssi esitteli yhdistyksen tilinpäätöstä ja tasetta. Yhdistys tuotti vuonna 2004 voittoa 1281 euroa. Sovittiin, että hallitus esittää voittovarojen siirtämistä voitto- ja tappiotilille.

 

Anssi kävi läpi henkilöjäsenet, joiden jäsenmaksu puuttui väh. kahdelta vuodelta. Sovittiin, että seuraavat jäsenet, joista kukaan läsnäollut hallitus- tai tomihenkilöjäsen ei ollut kuullut mitään varsinkaan APL-aktiviteetteihin liittyen, poistetaan rekisteristä:

Heikki Harjunkoski, Harri Heinonen, Tom Helenius, Rolf Holmberg, Marja Kirppu, Timo Kollanus, Ilmo Mäenpää ja Martti Pitkänen. Muita rästimaksuloukussa olevia mahdollisesti kutsutaan nuhdeltaviksi.

 

Sovittiin, että Anssi kirjoittaa vuoden 2004 toimintakertomuksen puhtaaksi.

 

4. Kevätkokous

 

Iltapäiväseminaarin ohjelma koostuu isännän osuudesta ja Dyalog-esityksestä. Donnelly on aikaisemmin ilmoittanut kiinnostuksensa saapua Suomeen esittelemään keväällä julkaistavaa Dyalog 10.2. Sovittiin, että Kimmo selvittää tilannetta Dyalogin kanssa.

 

Pitopäivämääräksi hallitus kaavaili 31.5.2005. Sovittiin, että Veli-Matti selvittää sopiiko ko. päivämäärä tilaisuuden suunnitellulle isännälle, Tilastokeskukselle.

 

5. APL-uutiset

Dead-line-tavoite on vappuun mennessä. Kevätkokouksen kutsu ohjelmineen ja tilinpäätösdokumentteineen sekä puheenjohtajan palsta ovat pääroolissa. Jotain metsäseminaarin esityksiä (vaikka ppt:nä) voisi olla kiva ympätä mukaan.

 

6. Muut asiat

Jouko selvittää mahdollisuutta perinteisille 16:15 alkaville iltamille Työministeriössä toukokuun 2. viikolla. Tomas Gustafsson oli mukana ohjelmoimassa Britannian apl-yhdistyksen www-keskustelufoorumia, ja iltamien aihe voisi löytyä siitä.

 

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:41

 

 

Läsnä: Veli-Matti Jantunen (pj), Juha Sundström, Jouko Kangasniemi, Kimmo Kekäläinen, Esa Lippu, Arto Juvonen, Anssi Seppälä ja Göran Koreneff (siht.)