Suomen APL-yhdistyksen hallituksen kokous 7.10.2004 klo 17:00 PYR:ssä, Iso Roobertinkatu 1A

 

 

Pöytäkirja

 

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Antti Korpela avasi kokouksen klo 17:14

 

2. Syyskokous

Syyskokous pidetään 25.11. Unioninkadulla Rakennusteollisuus Ry:n tiloissa. APL-iltapäivän

ohjelma koostuu Tomaksen esityksestä sekä konferenssikuulumisista. Arto raportoi APL+ -tilaisuudesta, mikäli hän osallistuu siihen. Dyalog –konferenssissa kävijät raportoivat puolestaan siitä yhden, tai Arton ollessa estynyt osallistumasta APL+ -seminaariin, kahden henkilön voimin. Aloitusajaksi kaavailtiin alustavasti 14:30. Iltapäiväesitysten jälkeen pidetään syyskokous, jonka jälkeen vietetään yhdistyksen pikkujoulut samaisen rakennuksen saunassa seitsemännessä kerroksessa.

 

Sovittiin, että Anssi laatii kokousta varten ensi vuoden budjetin. Hallitus toimittaa Anssille erinäisiä lisätietoja budjettitekoa varten, mm. metsäseminaarin budjetista, hankinnoista jne.

 

Perinteinen kansainvälinen APL-konferenssi on nähtävästi tullut/tulossa tiensä päähän. Monia muita APL-konferensseja ja seminaareja sen sijaan järjestetään vielä innolla, mm. APL+ ja dyalog-konferenssit, Viking- ja Metsäseminaarit jne. Sovittiin, että hallitus ehdottaa puheenjohtajan edustusetujen muuttamista muotoon:

Yhdistys maksaa hallituksen puheenjohtajan osallistumismaksun vapaavalintaiseen, hallituksen hyväksymään APL-konferenssiin.

 

Muut palkkiot ehdotetaan pidettäviksi ennallaan.

 

3. IX Metsäseminaari

Jouko on kiitettävällä tarmolla selvittänyt Calliolan mahdollisuutta toimia ensi vuoden mettsäseminaarin pitopaikkana. Hallitus katsoi sieltä tulleen tarjouksen edulliseksi, ja sovittiin hyväksyvämme sen. Tarjoukseen oli sisällytetty majoitus.

 

Sovittiin pitoajankohdaksi 17.-18.3.

 

Sovittiin, että Jouko ja Göran valmistelevat perinteiseen tapaan Metsäsemistä excel-kustannuslaskelman ja toimittavat sen hallitukselle ja Anssille.

 

Sovittiin, että Dyalog-konferenssiin matkaajat selvittävät paikan päällä Metsäseminaaristaran tilannetta. Staraehdokkaaksi on hallituksessa esitetty mm. Eric Baelen.

 

4. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. Seuraavaa kokousta ei vielä sovittu.

 

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:10

 

 

Läsnä: Antti Korpela (pj), Arto Juvonen, Juha Sundström, Reima Naumanen, Olli Paavola, Anssi Seppälä, Göran Koreneff (siht.)