Suomen APL-yhdistyksen hallituksen kokous 11.5.2004 klo 16:00 Työministeriössä Etelä-Esplanadi 4

 

 

 

 

Pöytäkirja

 

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Antti Korpela avasi kokouksen klo 16:10.

 

2. Yhdistyksen omaisuus Dinosoftin tiloissa

Sovittiin, että Arto Juvonen ja Markku Koskela tekevät 18.5. inventaarion. Kevätkokouksen yhteydessä asetetaan kelvollinen materiaali tarjolle osanottajille. Sovittiin, että Marko Aho tiedustelee Tietotekniikan liitolta loppusijoituspaikkaa APL-yhdistyksen historiallisesti arvokkaille yhdistyspapereille. Jos kunniallista hautapaikkaa ei löydy, harkitaan kunnallista.

 

3. Vuoden 2003 tilinpäätös ja tase

Anssi esitteli vuoden 2003 tilinpäätöstä. Yhdistyksen ylijäämäksi tuli 1752,68 euroa ylittäen selvästi budjettitavoitteen. Mm. metsäseminaari tuotti odotettua enemmän kiitos hyvän osanoton. Todettiin, että lienee turha mainita voittovarojen siirtämisestä voittotilille, sillä ko. toimintavaihtoehto taitaa olla ainoa mahdollisuus voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen tapauksessa.

 

4. APL-iltapäivä ja kevätkokous

Todettiin, että valmistelut ovat mallillaan. Kevätkokous pidetään 26.5. ETK:ssa, jossa tilat on jo varattu. Iltapäivän ohjelmassa Hannu Sihvonen hoitaa alustuksen ja ETK:n puheenvuoron, Juhani Vähäniitty puhuu alustavien tietojen mukaan Open Source’sta, Pertti Kalliojärvi pitää myös esityksen ja lisäksi Veli-Matti koettaa houkutella potentiaalisen A+esitelmöijän paikalle.

 

5. Muut asiat

Seuraavat APL-uutiset ilmestyvät syksyllä.

 

Vuoden 2004 metsäseminaarin jälkipuinnissa todettiin kaiken menneen hyvin. Sovittiin, että metsäseminaaria voisi jatkossa mainostaa voimakkaammin ulkomaalaisille. Ulkomailla on usealla suunnalla jostain syystä eletty uskomuksessa, etteivät he olisi lämpimästi tervetulleita metsäseminaariin. Hallitus totesi, että vaikka seminaarin pääkieli edelleen on suomi, ovat ulkomaiset vieraat hyvin lämpimästi tervetulleita, ja mahdolliset harhakäsitykset tulee oikaista sekä person2person-tasolla että myös ulkomaille suunnatulla täsmämarkkinoinnilla (esim. newsit, Vector).

 

Sovittiin, että Antti Korpela selvittää yhdistysrekisterissä olevat APL-yhdistyksen tiedot. Tietojen päivitys tulisi saattaa jokavuotiseksi tapahtumaksi.

 

Seuraavaa kokouspäivää ei sovittu tässä vaiheessa, siirtynee syksylle ja ravintolaan.

 

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:54

 

Läsnä: Antti Korpela (pj), Veli-Matti Jantunen, Jouko Kangasniemi, Arto Juvonen, Göran Koreneff (siht.), Anssi Seppälä (paikalla kohdan 3 aikana), Juhani Vähäniitty (tilintark.), Marko Aho (tilintark.)