Suomen APL-yhdistys ry                                     

 

Hallituksen kokous 2/2004 9.3.2004 Eteläranta 10

 

Veli-Matti Jantunen(varapj)

Jouko Kangasniemi

Göran Koreneff (siht.)

Reima Naumanen

Jussi Sundströmm

 

Kimmo Kekälainen, lehdistö

Anssi Seppälä, rahasto

 

1 Kokouksen avaus

 

Puheenjohtajan ollessa esteellinen varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:10.

Todettiin, että kokous on päätösvaltainen

 

 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

 

Pöytäkirja hyväksyttiin.

 

 

3 Metsäseminaarin ohjelma

 

Käytiin läpi ohjelmatilannetta. Kokonaisuus on jo hyvin koossa. Morten Krombergin osallistuminen ei ole kovin todennäköistä, eikä Adrian taida myöskään ehtiä tulla.  Richard ei pidä esitystä, joten hänelle varattuna ollut slotti on tarpeen vaatiessa käytettävissä viime hetken staroille tai ad-hoc-työskentelyyn.

 

 

4 Yhdistyksen internetpankkipalvelut

 

Yhdistykselle pitää hankkia internet-pankkiyhteys.

 

Päätettiin antaa rahastonhoitaja Anssi Seppälälle oikeus sopia internetkäytöstä ja siihen liittyvistä palveluista Sampon ja Nordean kanssa koskien yhdistyksen tilejä:

Sampo [...] käyttötili
Nordea [...] valuuttatili
Nordea [...] käyttötili
Nordea [...] kasvutili

Samalla valtuutettiin lakkauttamaan Sampon ja Nordean automaattimaksukortit.

 

 

5.Metsäseminaarin järjestelyt VIII Vanajanlinnassa 18-19.3.2004

 

Käytiin läpi järjestelytilannetta. Kokonaisuus on jo hyvin koossa. David Liebtag tulee pidemmäksi aikaa Suomeen, eli osin lomalle. APL-yhdistykselle lankeavat kustannukset pysyvät hyvin kohtuullisina. Anssi sopii Davidin kanssa matkakulumaksujärjestelyistä.

 

Osallistujia on tulossa kiitettävästi, 36 hlöä sisältäen yhdistyksen kustantamat (2) ja vielä vahvistamattomat (2) vieraat.

 

ETK:lta on tulossa videotykki. Reima, Jouko ja Veli-Matti selvittävät kukin mahdollisuuksiaan tykinlainaan ja sopivat keskenään toisen videotykin tuojasta.

 

Jouko selvittää Davidilta ja Virtasen Hannulta, tarvitsevatko he erillisen internet-yhteyden.

 

Sovittiin, että Jouko kokeneena ostajana hankkii perinteiset lahjat staralle, eli kuksan ja veroalen kunniaksi ½ l perinteistä janojuomaa.

 

 

6.Kevätkokous

 

Sovittiin, että Hannu Sihvonen saa valita kokoukselle päivämäärä esittämiensä vaihtoehtojen joukosta.

 

 

7 APL-uutiset

 

Seuraavien APL-uutisten deadline on 31.3.2004. APL-uutisiin tulee kevätkokouskutsu.  

 

 

8 Suomen APL-yhdistyksen arkisto

 

Dinosoft on muuttamassa Lönkalta 31.5. toukokuun loppuun mennessä. APL-yhdistyksen arkistomateriaalia on useita hyllymetrejä, eikä niille löytyne tilaa uudessa toimipaikassa.

 

Sovittiin, että Markku ja Arto inventoivat varastoa. Sovittiin, että hyödynnettävä materiaali (oppaat, kirjat, krääsät) laitetaan ilmaisjakeluun kevään iltapäiväseminaarissa. Suurjaosta kerrotaan APL-uutisissa kokousilmoituksen yhteydessä.

 

 

9 Seuraava kokous

 

Seuraava kokous pidetään 22.4.2004 myöhemmin ilmoitettavassa ravintolassa.

 

 

10 Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:00