Suomen APL-yhdistyksen hallituksen kokous 2.12.2003 klo 17.00, Snellmaninkatu 13, nh 1.Pöytäkirja

 

1.Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Jouko Kangasniemi avasi kokouksen 17:16.

 

2.Metsäseminaari VIII Vanajanlinnassa 18-19.3.2004

Jouko Kangasniemi esitteli metsäseminaarin ohjelmarungon. Ohjelma on aika pitkälle koossa, tosin monet varmistukset puuttuu. Sovittiin, että ohjelmassa varaudutaan myös kotimaisiin ja mahdollisesti myös kansainvälisiin  lisäesityksiin. Ulkomaiseksi pääesiintyjäksi hallitus on kaavaillut David Liebtagia, joka on alustavissa yhteydenotoissa ilmaisut olevansa innostunut ja kiinnostunut asiasta.

 

Sovittiin, että ohjelmassa eriytetään loppusanat omaksi kohdakseen. Jouko päivittää alustavan ohjelmaluonnoksen. Sovittiin, että alustava ohjelmaluonnos julkaistaan ja ylläpidetään yhdistyksen WWW-sivuilla.

 

3.APL-uutiset 4/2003

Listattiin seuraaviin APL-uutisiin koossa olevaa materiaalia ja todettiin, että sitä on kovin vähän APL-uutisten 4/2003 julkaisua ajatellen. Sovittiin, että seuraava numero ilmestyy vasta ensi vuonna kuten päätoimittaja oli ehdottanut ennen kokousta.

 

4.Uudet yhdistysjäsenet

Tilastokeskus on ilmoittanut lopettavansa yhdistysjäsenyytensä. Jouko Kangasniemi kertoi, että yhdistyksen jakelulistalla olleille, Tilastokeskuksessa työskenteleville henkilöille, jotka eivät jo ole yhdistyksen henkilöjäseniä, oli lähetetty asiasta kirje. Kirjeessä selostettiin tilanne ja ehdotettiin kullekin henkilökohtaista jäsenyyttä.

 

Hallitus hyväksyi kahden jäsenehdokkaan jäsenanomukset. Uusiksi jäseniksi yhdistyksen jäsenrekisteriin merkitään Juha Vartia ja Petri Syvänen.

 

5.Muut asiat

Anssi Seppälä on ilmoittanut valmiutensa jatkaa rahastonhoitajana, jos kirjanpito ja jäsenlaskutus siirretään tilitoimiston hoidettavaksi, mihin budjetissa ollaan varauduttu.

 

Hallitus totesi olevansa tyytyväinen nykyisiin WWW-sivuihin ja osoitteeseen. Tärkeimmillä kansainvälisillä APL-sivustoilla internetissä on linkki APL-yhdistyksemme WWW-sivuille. Hallitus katsoi, ettei oman nimen suora rekisteröinti ja sen nimen linkitys nykyiseen osoitteeseen palveluntarjoajan välityksellä ole poissuljettava vaihtoehto.

 

Sovittiin, että ensi vuoden puheenjohtaja Antti Korpela kutsuu hallitusvaihtokokouksen koolle tammikuussa 2004.

 

8.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:07.

 

 

Läsnä: Jouko Kangasniemi (pj), Reima Naumanen, Hannu Sihvonen, Arto Juvonen, Antti Korpela, Veli-Matti Jantunen ja Göran Koreneff (siht.).