GoldAPL.gif (6629 bytes) 

 


Suomen APL-yhdistys

Hallituksen kokous 8/2001 21.11.2001 klo 17.30 Dinosoft Oy.ssä, Lönnrotinkatu 21C

Pöytäkirja

1.Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Arto Juvonen avasi kokouksen 17.40. Todettiin, ettei hallitus ollut päätösvaltainen.

2.Iltapäiväseminaari ti 27.11 Kelan tiloissa

Iltapäiväseminaari ja syyskokouksen osalta kaikki on järjestetty. Pikkujoulujen järjestelyjen osalta sovittiin, että Arto selvittää varaus- yms. tilanteen Joukon kanssa.

3.Toimintasuunnitelma 2002

Arton toimintasuunnitelmaluonnokseen ehdotettiin joitakin muutoksia. Nimet poistetaan, koska henkilövalinnat tehdään vasta syyskokouksessa ja sen jälkeen. Poistetaan maininta 5-kohdassa APL-menestystarinoiden keräämisestä.

Kohdasta 6 keskusteltiin. Mietittiin, onko kohdalle mitään konkreettisia tavoitteita, esim. pohjoismaisen yhteistyökoordinaattorin valinta.

Päädyttiin lisätä uusi kohta (7), sisällöllisesti malliin: Pyritään kehittämään yhteyksiä korkeakouluihin sekä parantamaan APL-tuntemusta niissä.

4.Budjetti 2002

Keskusteltiin budjetista toimintaa ohjaavana apuneuvona. Puheenjohtajan kokouskutsun liitteenä ollut budjetti päätettiin laittaa uusiksi. Budjetin tulisi olla realistinen arvio, jota toivottavasti myös seurattaisiin vuoden aikana. Sovittiin, että Göran viimeistelee budjettiehdotuksen alla sovitun mukaisesti, ja lähettää viimeistellyn budjettiehdotuksen sähköpostitse hallitukselle. Kokoontunut osa hallituksesta suosittelee, että hallitus esittää ko. korjatun budjetin syyskokouksessa ehdotuksenaan.

Joitakin muutettuja kohtia:

*APL-uutisten numero maksaa noin 1250 mk veroineen (ilman postituskuluja). 4 numeroa per vuosi oikeuttaa alv-vapautukseen. Budjetissa varaudutaan neljään numeroon, yhteensä 5000 mk. Uusi painatusyhteistyökumppanimme on tehokas, maanantaina toimitettu materiaali alkoi jo torstaina tippua jäsenistön postilaatikoihin. Lasku oli runsaat tuhat markkaa. Painatusyhteistyökumppani voinee tarvittaessa hoitaa myös esim. metsäseminaarin mainoskirjeiden printtauksen ja postituksen.

*Postikulut ovat noin 500 per postitus, ja hallitus varautuu 6 postitukseen (4*APL-uutiset, metsäsemi, jäsenmaksu), yhteensä 3000 mk.

*Yhdistysten jäsentilaisuudet ovat kaikkein tärkein toiminnan kohta, joten sama summa kuin v. 2001 budjetissa, 10000 mk.

*Hallituksen kokouskulut ovat tärkeitä motivoijia. Päädyttiin esittämään 5000 mk, vastaten noin 4 ravintolakokousta.

*Jäsenmaksut muutetaan Euroiksi. Suosittelemme henkilöjäsenmaksuksi 20 € ja yritysjäsenmaksuksi 200 €. Budjetoidaan 66 henkilöjäsentä ja 6 yritysjäsentä, jollei parempia arvioita ole antaa.

*Muutenkin putsattiin ja pyöristettiin suurimmaksi osaksi vuoden 1999 toteutumista kopioitu budjetti. Asetettiin myös tavoite päästä 0-tulokseen.

5.Hallituksen ehdokkaat uusiksi jäseniksi

Asiasta keskusteltiin lyhyesti, ja juotiin kolmas kuppi kahvia (siht).

6.Metsäseminaari VI 7.-8.2.2002 Krapihovi

Jouko on osoittanut aktiivisuutta järjestelyiden osalta, ja todettiin järjestelyiden etenevän kiitettävästi.

Sisällön suhteen seuraavat vahvistukset ovat kasassa:

Conrad: kuten sovittu.

Veli-Matti: Dynaamiset funktiot 40 minuutissa

Vaijärven Jukka: Saurus-makrokieli. mm. Excel front-endina.

Adrian Smith on ilmaisut valmiutensa kertoa miten tuottaa PDF-ulosantia.

Sovittiin, että Markku Arto apunaan toimii muiden esiintyjien (kts. hall. kokous pari sitten) piiskurina, ja kerää kasaan vahvistukset ja lyhyet sisältökuvaukset 30.11 mennessä, ja koostaa niistä alustavan ohjelman.

Tavoitteena on saada markkinointikirje viikolla 49 postiin. Lisäksi Anssi lähettää vastaavan markkinointikirjeen sähköpostitse. Todettiin viimeisen ilmoittautumispäivän (3.1) olevan aika lähellä lomat huomioiden. Se on myös peruutus-dead-line. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse vahvistus (yhtä pätevä kuin kirje).

Joku lähettää myös comp.lang.apl –nyyssiryhmään metsäseminaarista tiedotuksen.

7.Muut asiat

Lähettäkää etukäteenilmoitus Joukolle pikkujouluista. Joukon on helpompi varata tilat kun tietää mukaantulijoiden suuruusluokan.

Torstaina 13.12, ravintolassa, pidetään seuraava kokous alkaen klo 17:30. Puheenjohtaja ilmoittaa ravintolan myöhemmin.

8.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:04.

Läsnä: Arto Juvonen (pj), Göran Koreneff(siht), Markku Koskela, Lisäksi paikalla rahastonhoitaja Anssi Seppälä (19:00 lähtien).

Yhdistyksen puheenjohtaja Arto Juvonen

Varasihteeri Göran Koreneff

 


Last modified: 15.02.2013