GoldAPL.gif (6629 bytes) 

 


Suomen APL-yhdistys Hallituksen kokous 6/2001

20.9.2001 klo 17.30-20.00 ravintola Pannonia, Runeberginkatu 60, p. 490 742

Läsnäolijat :

Arto Juvonen (pj), Jouko Kangasniemi, Göran Koreneff, Timo Korpela Rahastonhoitaja Anssi Seppälä, APL-Uutisten edustaja Kimmo Kekäläinen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

3. APL-Uutiset

APL-uutisten päätoimittaja totesi materiaalia olevan niukalti koossa. Uutiset lähetetään lokakuun lopulla, jolloin mukana raportti Yalen APL-konferenssista (Veli-Matti Jantunen) ja ilmoitus sääntömääräisestä syyskokouksesta sekä siinä samassa yhteydessä pidettävästä APL-iltapäivästä. Jouko Kangasniemelle annettiin tehtäväksi A+-esittelyn laatiminen. APL-tulkkien edustajilta ja suurilta ohjelmistotaloilta toivotaan kontribuutioita.

4. Syksyn toiminta

Syyskuun iltapäiväseminaari pidetään syyskokouksen yhteydessä. Paikaksi on ehdotettu Kelaa, jonka suuntaan Timo Korpela tekee tiedusteluja. APL 2000 User Conference järjestetään Naplesissa, Floridassa 4.-7.11.01. J-user konferenssi on peruttu WTC-terroristihyökkäyksen vuoksi.

5. Metsäseminaarin VI

Metsäseminaari VI järjestetään 7.2.-8.2.2002 otsikolla "Practical APL (in practise)". Paikaksi ehdotetaan Vanajanlinnaa, josta kysytään hintatarjousta. Seminaarissa perehdytään käytännön APL-tekniikoihin ja hyödyllisiin ohjelmointiratkaisuihin. Seminaarin pääesiintyjäksi pyydetään Conrad Hoesle-Kienzlen, tiedustelun hoitaa Veli-Matti Jantunen. Aiheena voisi olla esim. APL ja HTML. Kotimaisiksi esiintyjiksi ja aiheiksi ehdotettiin alustavasti mm. seuraavaa:

Arto Juvonen: FINAPL-Utilityt
Veli-Matti Jantunen: Dynaamiset funktiot
Kimmo Kekäläinen: MS Word&OLE ja/tai
Tietorakenteet isoissa aineistoissa
Anssi Seppälä: J...
Tomas Gustafsson: ADO?
Dinosoft?
RETT?
Merita Henkivakuutuksen APL-menetystarina?
Reima Naumanen: MS Outlookin tehokäyttö?
Göran Koreneff: APL-sovelluksen parametrointi

Oheiset potentiaaliset esiintyjät nousivat esiin keskustelussa ainoastaan mahdollisina esiintyjinä, joilta tullaan jatkossa tiedustelemaan kiinnostusta esityksen pitoon.

6. Muut asiat

Seuraava kokous pidetään TT:ssä Eteläranta 10:ssä 17.10. klo 17.30

7. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja lopetti kokouksen klo 20.00

Arto Juvonen, Puheenjohtaja
Jouko Kangasniemi, sihteeri

 


Last modified: 15.02.2013