GoldAPL.gif (6629 bytes) 

 


Suomen APL-yhdistys Hallituksen kokous 4/2001

21.5.2001 klo 17.30-20.00 ravintola Zetorissa, Mannerheimintie 3-5

Läsnäolijat :

Arto Juvonen (pj), Veli-Matti Jantunen, Jouko Kangasniemi, Göran Koreneff, Olli Paavola. Rahastonhoitaja Anssi Seppälä ja APL-Uutisten edustaja Kimmo Kekäläinen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

3. APL-konferenssi 25-28.6.2001

Puheenjohtaja lähettää jäsenjakelulla sähköpostitiedotteen Yale:ssa >USA:ssa pidettävästä APL-konferenssista.

4. APL-Uutiset materiaali

 - Lehden deadline 21.5.2001
 - Lehteen tulee puhiksen palsta ja toimintakertomus 2000
 - Metsäseminaari rästijuttuja on luvattu toimittaa uutisiin.

5. Metsäseminaarin 8-9.2.2001 Majvik jälkiarviointi

Timo Korpelan seminaarin osallistujille laatimaan kyselyyn saatiin 15 kirjallista arviota. Perusarvio oli myönteinen. Seminaarin todettiin olevan pääasiassa suomalainen seminaari, ulkomaiset osallistujat eivät saa määrätä tahtia. Esitykset olivat kovasti Dyalog-painotteisia, mutta myös muiden valmistajien edustajien toivotaan aktivoituvan

6. Metsäseminaarin järjestämisen toimintaperiaatteet

- Seminaarin ohjelman luonne ja kohderyhmä:
Seminaarin ensisijainen kohderyhmä on suomen apl-yhdistyksen rivijäsen. Seminaarikieli pitäisi olla pääosin suomi. Mikäli ulkomaisia osallistujia on tulossa, saavat tulla, mutta he eivät saa erityiskohtelua. Ohjelmassa on hyvä olla sekä tekniikkaa kuvaavia esityksiä että erilaisia toimivia sovelluksia kuvaavia esityksiä. Pyritään hankkimaan seminaariin yksi pääesiintyjä.

- Alustava suunnittelu ja budjetti:
Laaditaan etukäteen alustava budjetti. Seminaari tulos pyritään pitämään hieman omakustannushintaa suurempana, esim. 10 000 mk:ssa. Seminaarin tuloksen kannalta on tärkeää saada riittävä määrä osallistujia. Suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, esim. paikan voisi valita jo edellisen vuoden syyskuussa.

- Seminaariesiintyjien palkkiot:
APL-yhteisön ulkopuolisten esiintyjien kutsumisesta ja palkkiosta päättää hallitus ohjelmatoimikunnan esityksen pohjalta. APL-yhteisöön kuuluville esiintyjille ei makseta palkkioita.

- Ulkomaisten seminaariesiintyjien kutsuminen ja kulujen korvaaminen:
Maksetaan (ulkomaisen) tähtiesiintyjän (1 kpl) välittömät kustannukset, mutta ei makseta palkkiota. Illallisia ym. muita lisukkeita ei kustanneta.

Seminaariohjelmaan kuulumattomia illallisia...

Muiden apl-yhteisöön kuuluvien koti- ja ulkomaisten esiintyjien kustannuksia ei korvata, eikä makseta palkkioita. Kutsuttu (ulkomainen) esiintyjä ei maksa osallistumismaksua, muut APL-henkilöt maksavat osallistumismaksun.

- Hallituksen jäsenten edustuskulut:
Hallituksen jäsenillä ei ole edustusbudjettia, joten he eivät voi laskuttaa yhdistystä kuluistaan, ellei heillä ole siihen hallituksen päätöksen mukaista oikeutta. Tämä oikeus haetaan etukäteen.

- Seminaarin järjestämisestä maksettavat kulut:
Välittömät kustannukset korvataan, erillisistä työhön liittyvistä palkkioista ym. hallitus päättää erikseen.

7. Muut asiat

- Seuraava kokous pidetään 22.8.2001 klo 17.30. Paikka päätetään myöhemmin.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

Puheenjohtaja Arto Juvonen
Sihteeri Jouko Kangasniemi

 


Last modified: 15.02.2013